Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Utvärdering och avslut

Precis som i alla projekt bör du utvärdera din verksamhet i sociala medier. Aktiva kanaler är varumärkesbyggande eftersom du om du befinner dig där målgruppen befinner sig, medan en inaktiv kanal kan fungera motsatt.

Utvärdering av sociala medier

Om du har en kanal som är projektbaserad bör du avsluta den efter projektavslutet. Har du en kanal som ska leva länge bör du utvärdera den en till två gånger per år, för att se om du nått ditt mål och syfte.

Några relevanta frågor:

  • Har du nått de uppsatta målen?
  • Har du nått ut till målgruppen på ett bra sätt? Finns de kvar eller har de bytt plattform? Var plattformen rätt?
  • Hur har uppdatering och informationsflöde fungerat?
  • Är utfallet värt den tid och de pengar som lagts ned?
  • Finns det resurser att driva kanalen?

Avsluta konto

Det är viktigt att avsluta ett konto som inte längre har en aktiv närvaro. Oavsett om det gäller från projektets håll eller om målgruppen tappat intresset. Vi vinner mark i våra kommunikativa insatser om vi följer den rytm som våra målgrupper har.

När det är dags att avsluta kontot är det viktigt att dokumentera historiken. I många sociala kanaler, på exempelvis Facebook och Twitter finns den resursen inbyggd så att du kan spara ned din historik. Finns inte det är det viktigt att du tar skärmdumpar eller på annat sätt dokumenterar vilka inlägg som gjorts, viktigt är att även få med kommentarerna.