Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Digital tillgänglighet - lagkrav och möjligheter

Digital tillgänglighet betyder att alla människor - oavsett exempelvis funktionsnedsättning - ska kunna använda digitala tjänster eller webbplatser. Inkluderande innehåll är dock bra för alla användare.

En föreläsning syns genom en kamera.

Lär dig digital tillgänglighet på tre timmar

Digital tillgänglighet betyder att alla – oavsett funktionsvariationer – kan använda digitala tjänster och webbplatser. Nu finns en Canvas-kurs för dig som anställd. 

Testa digital tillgänglighet

Här finns testverktyg och checklista som hjälper dig att hitta en del av tillgänglighetsproblemen på webbplatsen.

Alla webbplatser i offentlig sektor ska leva upp till lagkraven på digital tillgänglighet. Därför behöver alla som jobbar på en myndighet förstå vad tillgänglighet handlar om.

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service (DOS-lagen, digg.se)

Arbeta med tillgänglighet

Om du använder de mallar och funktioner som finns inbyggda i systemen får du lättare att följa lagkraven.

Här på intranätet finns det mesta du behöver vad gäller mallar och interna riktlinjer.

Riktlinjer för att skapa innehåll på KTH:s webbplats

Tillgängliggör läraktiviteter

Checklista för tillgänglighet

Här följer några av de vanligaste åtgärderna för att säkra tillgängligheten:

 • Du har använt de mallar och inbyggda funktioner som finns.
 • Rubriken på sidan är beskrivande och tydlig.
 • Språket är enkelt och rakt.
 • Texten har styckesindelning, mellanrubriker och listor, för att sidan ska vara lättare att skumma igenom.
 • Länkar går att läsa och förstå utan omgivande text.
 • Alla bilder, förutom de som bara är dekoration,har förklarande texter (alt-texter).
 • Du har lagt innehåll direkt på webbsidan och undvikit att lägga in dokument. I de fall det inte är möjligt har du säkrat tillgängligheten i de bifogade dokumenten.
 • Filmer är textade och i de fall det behövs även syntolkade.

Fler anledningar att satsa på tillgänglighet

Förutom DOS-lagen berörs våra digitala tjänster av flera andra lagar, varav flera tar upp tillgänglighet. Men det finns även många andra argument för att satsa på digital tillgänglighet. 

 • Tillgänglighet är nödvändigt för vissa personer för att de exempelvis ska kunna utbilda sig.

 • Tillgänglighet bidrar ofta till ökad användbarhet och en bättre upplevelse för alla.

 • Tillgänglighet gör att våra digitala satsningar får större effekt och att vi når fler.

Lär dig grunderna på 15 minuter (video)

Den här filmen går igenom både lagkrav, argumentation och några konkreta exempel på 15 minuter: