Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Kurs i digital tillgänglighet

Kursen "Digital@KTH - Create and publish content" är en introduktion till hur digitalt material bör utformas så att alla kan ta del av det.

En föreläsning syns genom en videokamera.

Digital tillgänglighet betyder att alla – oavsett funktionsvariationer – ska kunna använda digitala tjänster och webbplatser. Inkluderande innehåll är dock bra för alla användare.

Nu finns en Canvas-kurs i digitalt och tillgängligt innehåll, för dig som anställd. Där lär du dig hur du skriver klarspråk, strukturerar din text och gör bild och film förståeliga för synskadade, och mycket mer. Alla som har en profilsida, skapar något i Canvas eller skapar ett dokument som i slutändan hamnar på webben berörs och har därför nytta av att gå kursen. 

Det är inte bara lagkraven som motiverar oss. Alla har glädje av strukturerade texter, att kunna se en textad film eller ha tydliga rubriker i dokument. Det underlättar dessutom för sökmotorer att hitta innehållet.

Kursen ger dig insyn i lagar som reglerar digitalt innehåll och metoder för att följa dem. Rekommendationer och exempel är utformade efter vad som gör materialet enklare för samtliga mottagare att uppfatta – så kallad universell utformning.

Kursen Digital@KTH (i Canvas)

Finns inte kursen i ditt utbud?

Självregistrering till kursen Digital@KTH (i Canvas)
 

Digital tillgänglighet på KTH

KTH har en arbetsgrupp som aktivt arbetar med frågorna. Gruppen tar även fram en tillgänglighetsredogörelse, det vill säga det som beskriver hur webbplatsen uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service.