Till innehåll på sidan

Planera ditt innehåll

Din uppgift som innehållsägare är att skapa värdefullt och tillgängligt innehåll för dina läsare. Här kan du läsa om hur du planerar ditt innehåll och riktlinjer för webbpublicering.

Ilustration av checklista

När du ska ta fram nytt innehåll till webben eller arbetar om en gammal sida behöver du planera ditt innehåll. 

Checklista för publicering på webb

 • Målgrupp: vem vänder sig sidan till?
 • Mål och syfte: Vad ska besökaren göra när hen läst sidan?
 • Primärt budskap: Vad ska sidan kommunicera?
 • Språk: Ska sidan finnas både på svenska och engelska?
 • Sidrubrik: Tydlig rubrik som sammanfattar innehållet.
 • Mellanrubriker: Lyfter fram de viktigaste delarna i innehållet.
 • Ingress: Sammanfattar sidan genom att ta fram det viktigaste.
 • Bilder: Koppling till budskap och text.
 • Nästa steg: Vad är besökarens nästa steg och vilka sidor ska det finnas länkar till?
 • Redaktör/innehållsansvarig: Vem ska sköta uppdateringar och vem ska vara ansvarig för innehållet?
 • Backup för innehållet: Vem är backup vid frånvaro?

Du kan också ladda ned checklistan:

Ladda ned checklista för publicering på webb (pdf 132 kB)

Målgrupp

När du publicerar material på webben är det viktigt att du har i åtanke vilka det är du ska nå med ditt budskap.

Här är några frågor du kan ställa dig:

 • Vem vänder sig sidan till?
 • Vilka behov har användarna?
 • Vad ska de veta och känna efter att ha läst sidan?
 • Vad ska användarna göra efter att de har läst sidan, vad är nästa steg?

Länka och relatera till sidor som har mer att tillföra till ämnet. Det kan vara både på KTH eller externa webbplatser.

Språk

Ska texten finnas på både svenska och engelska? Viss typ av information är vi som myndighet skyldiga att ha åtminstone på svenska. Information som vänder sig till både svensk- och icke svensktalande bör finnas på båda språken.

Tänk på att inte blanda språk i samma struktur. Det blir inkonsekvent för användarna och gör dessutom innehållet mindre tillgängligt.

Struktur

Prioritera ditt innehåll så att användarna kan fokusera på uppgiften.

En bra sidstruktur uppfattas som enkel, snabb och lätt att använda. Det är viktigt att den är överskådlig och inte skapar ett brus med för mycket information som användarna inte behöver.

Börja med överskådligt och brett högt uppe i strukturen. Längre ned i strukturen kan du vara mer specifik.

Publicera samma innehåll på flera ställen

Undvik att korspublicera in sidor för att de kan vara bra att ha. Vi har olika målgrupper på olika delar av webbplatsen och du kan behöva anpassa din text. Risken för att användarna hamnar i fel sammanhang när de har sökt sig fram till sidan ökar dessutom vid korspublicering. Det blir också svårare att hitta innehållet i sökningar. Skriv hellre en kortare, anpassad, text och länka till det ställe där besökaren kan läsa mer.

Tillgängligt innehåll

Tillgänglighet betyder att människor med funktionshinder kan använda webben men tillgängliga webbsidor är bra för alla användare. Informationen blir lättare hittad, läst och förstådd.

Digital tillgänglighet - lagkrav och möjligheter

Innehållsansvar

Allt innehåll KTH:s webbplats ska ha en innehållsansvarig. Vanligt är att det är den innehållansvariga som även sköter om de löpande uppdateringarna men en kan också utse någon annan. Det är också viktigt att ha en backup i form av en kollega som kan göra akuta ändringar vid till exempel semester.

Vårda ditt innehåll

Ha för vana att se över dina sidor med jämna mellanrum. Det är viktigt att rensa och inte ha mer innehåll än vad som behövs. Sidor som är inaktuella eller innehåller felaktig information ska avpubliceras. Var noga med att uppdatera informationen så att inte passerade datum gör att texten känns inaktuell. 

Avpublicera gammalt material

Det finns lagkrav på att allmänna handlingar ska hanteras enligt vår interna föreskrift. Däremot finns det inget i lagen som säger att all information ska finnas tillgängligt på webben. Du kan alltså med fördel avpublicera gammalt material och hänvisa besökare till det centrala arkivet alternativt din skolas arkiv för äldre protokoll/dokument etc.

Dokumenthantering och handlingsoffentlighet

Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2021-12-07