Till innehåll på sidan

Nedladdningsbara dokument

Publicera helst i webbplatsens standardformat (html). Andra format gör det svårare att komma åt informationen, eftersom de ofta kräver extra programvara. Om du ändå behöver lägga ut en pdf, se då till att göra den tillgänglig.

Val av format

Överväg noggrant valet av format när du ska publicera något på webbplatsen. Normalt är det bäst att presentera informationen direkt i html. Om du lägger ut information i exempelvis pdf- eller wordformat blir den betydligt svårare att söka och komma åt för användare som till exempel använder en mobiltelefon eller saknar den programvara som behövs.

Lagen kräver: Publicera i första hand dokument i html och skapa tillgängliga pdf:er (Webbriktlinjer)

Så här skapar du tillgängliga pdf-filer (Webbriktlinjer)

Viktigt att tänka på vid publicering av dokument

  • Eftersom inte alla besökare kan öppna wordfiler bör de kompletteras med en pdf-fil.
  • Alla dokument måste möta kraven för tillgänglighet .
  • Sammanfatta dokumenten på webbsidan, så att användarna kan bedöma innehållet utan att ladda ner det.
  • Utforma dokument så att de enkelt kan läsas på skärm. Då bidrar du till att färre användare skriver ut på papper.

Tydliga filnamn

  • Undvik specialtecken, mellanslag och understreck i filnamn. Använd i stället bindestreck.
  • Ge dokumentet ett filnamn som beskriver innehållet i dokumentet. Exempel: semesterlista-sommar-2019.pdf

Ytterligare vägledning

I programvaran Adobe Acrobat Pro finns verktyg för att åtgärda tillgänglighetsproblem i pdf-filer. Läs mer under Tillgängliggöra pdf-dokument . Tänk dock på att huvudprincipen kvarstår: Undvik om möjligt pdf-filer helt. Vanliga webbsidor är alltid att föredra ur tillgänglighetssynpunkt.

Innehållsansvarig:Sara Öhman
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2023-01-04