Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Dokument på webben

Publicera helst ditt innehåll som vanlig text på en sida. Andra format gör det svårare för många att komma åt informationen.

Checklista för dokument på webben

  • Om innehållet kan publiceras direkt på en webbsida, gör det i stället.
  • Se till att dokumentet möter kraven för tillgänglighet.
  • Använd helst PDF-format
  • Ge din fil ett tydligt namn.
  • Sammanfatta dokumentet i text på webbsidan.

Undvik gärna att bifoga dokument

Överväg noggrant valet av format när du ska publicera något på webbplatsen. Normalt är det bäst att presentera innehållet direkt på en webbsida. Om du lägger ut information i exempelvis pdf- eller wordformat blir den betydligt svårare att söka och komma åt för användare.

Lagen kräver: Publicera dokument i html (Webbriktlinjer)

Dokumentformat

I vissa fall är det inte möjligt att lägga ut informationen som text. Det gäller till exempel om det finns lagkrav på att ha innehållet som dokument. Om du måste lägga ut ett dokument, se då till att göra det tillgängligt. Dokument som laddas upp på webben ska helst vara i PDF-format.

Tydliga filnamn

  • Undvik specialtecken, mellanslag och understreck i filnamn. Använd i stället bindestreck.
  • Ge dokumentet ett filnamn som beskriver innehållet i dokumentet. Exempel: semesterlista-sommar-2019.pdf

Alla dokument måste vara tillgängliga

Dokument som publiceras på vår webbplats måste uppfylla kraven för tillgänglighet. Det som gäller för webbsidor gäller även för bifogade dokument. 

Arbeta med innehåll

Det är också bra att sammanfatta dokumenten i text på webbsidan, så att användarna kan bedöma innehållet utan att ladda ner det.

Tillgängliga PDF-filer

I programvaran Adobe Acrobat Pro finns verktyg för att åtgärda tillgänglighetsproblem i pdf-filer. Tänk dock på att huvudprincipen kvarstår: Undvik om möjligt pdf-filer helt. Vanliga webbsidor är alltid att föredra ur tillgänglighetssynpunkt.

Tillgängliga pdf-dokument