Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Skriv för webben

För att en text på webben ska bli läst måste den vara tydlig, enkel och med information som är lätt att ta till sig. Ditt innehåll ska bekräfta, besvara och leda besökaren vidare.

Texter som människor och sökmotorer gillar

 • Beskrivande rubriker.
 • Det viktigaste i texten kommer först.
 • Kortfattade och tydliga texter.
 • Unikt innehåll.
 • Ett huvudämne per sida.
 • Nyckelord som besökarna söker efter.

Det viktigaste först

Det viktigaste innehållet måste framgå tidigt på sidan. Nyckelorden för besökarna måste synas först i ingress, rubriker, textstycken och punktlistor. Det enklaste sättet att få en bra struktur på din text är att dela upp informationen, sortera de olika delarna efter hur viktiga de är för läsaren och lägg in dem i texten i den ordningen.

Struktur och rubriker

Ingress

Ingressen ska vara en sammanfattning som ska fånga in läsare genom en överblick över textens innehåll. Den är dessutom viktig för sökmotorer och är den text som visas i deras resultatlistor.

Sökmotoroptimering

Skriv din text för besökarna, då blir den även bra för sökmotorer. Det finns dock en del att tänka på för att göra att den syns ännu bättre i söktjänster.

 • Skapa unikt innehåll.
 • Håll dig till ett huvudämne per sida.
 • Skriv en sammanfattande ingress med de viktigaste orden först.
 • Använd mellanrubriker på rätt sätt.
 • Ta med viktiga nyckelord men håll det till några få för att undvika att sidan känns spammig.

De delar av texten som är extra viktiga för sökmotorer är:

 • huvudrubrik
 • ingress
 • underrubriker
 • punktlistor och numrerade listor
 • fetstilta ord
 • ord som kommer tidigt i ett stycke.

Mer om sökmotoroptimering

Hur skriver vi KTH?

Det är viktigt att vi på KTH är konsekventa i hur vi skriver vårt namn.

Enkelt, vårdat och begripligt språk

När du skriver texter ska du tänka på läsaren i första hand. Ett klart och begripligt språk gör det lättare för alla att ta till sig innehållet på webbplatsen. Det handlar om demokrati: att alla ska ha tillgång till och rätt att förstå vad som står i texter som skrivs av myndigheter.

Enligt språklagen § 11  ska språket i offentlig verksamhet vara:

 • vårdat
 • enkelt
 • begripligt.

Klarspråk är språk som är vårdat, enkelt och begripligt – och framför allt anpassat efter mottagarnas behov.

En viktig del av att använda Klarspråk är att hålla texterna så kortfattade som möjligt. Texterna ska innehålla det som är nödvändigt och inte mer. Allt i texten ska ha ett syfte och en betydelse för läsaren. Du kan förmodligen stryka mycket mer än du tror i dina texter. Utgå alltid från läsaren.

Checklista för att göra texten tillgänglig för alla

 • Använd ett språk som är anpassat efter målgruppen.
 • Ha ett personligt tilltal.
 • Använd aktiva verb, skriv hellre ”Skicka in din blankett” än ”blankett inskickas”.
 • Skriv korta meningar.
 • Använd aldrig ett långt ord när du kan använda ett kort.
 • Undvik facktermer och svåra ord. Måste vissa svåra begrepp användas bör de förklaras.
 • Undvik förkortningar, alternativt förklara tidigt i texten vad förkortningen står för.
 • Undvik instruktioner som är beroende av sensoriska kännetecken, till exempel "till vänster" eller "se ovan".
 • Använd text för det som är text och lägg inte in det i en bild. De som använder skärmläsare kan inte läsa bilder.

Lagen kräver: Gör inte instruktioner beroende av sensoriska kännetecken (Webbriktlinjer)

Lagen kräver: Använd text, inte bilder, för att visa text (Webbriktlinjer)

Läs mer i Internetstiftelsens handbok i att skriva för webben

Punktlistor

Punktlistor är bra för att visa olika steg som läsare ska utföra eller saker du bör tänka på. De lättar också upp texten och gör den lättare att läsa.

Läs mer om punktlistor och vad du bör tänka på

Ska texten översättas till engelska?

Information på som vänder sig till både svensktalande och icke svensktalande bör finnas på både svenska och engelska.

Parallellspråkighet