Till innehåll på sidan

Tillgängliga texter

Texter som ska publiceras på webben måste vara tydliga och lätta att ta till sig. Ditt innehåll ska bekräfta, besvara och leda besökaren vidare.

Hur skriver vi KTH?

Det är viktigt att vi på KTH är konsekventa i hur vi skriver vårt namn.

Urval, struktur och form

Disponera din text genom att skriva det som är viktigast för målgruppen  först. Innehållet ska alltid vara strukturerat utifrån läsarens behov och inte utifrån organisationens behov.

 • Kort och kärnfullt innehåll är bäst i webbsammanhang.
 • Våga stryka text som blir överflödig.
 • Gör texten luftig med styckesindelning, underrubriker  och punktlistor .

Använd text för det som är text och lägg inte in det i en bild. Användare behöver då och då anpassa texten bland annat genom att förstora och de som använder skärmläsare kan inte läsa text i bild.

Lagen kräver: Använd text, inte bilder, för att visa text (Webbriktlinjer)

Tillgängligt språk

Ett klart och begripligt språk gör det lättare för alla att ta till sig innehållet på webbplatsen. Det handlar om demokrati: att alla ska ha tillgång till och rätt att förstå vad som står i texter som skrivs av myndigheterna.

Enligt språklagen § 11  ska språket i offentlig verksamhet vara:

 • vårdat
 • enkelt
 • begripligt.

Läsaren har mer tålamod att läsa en lite längre text om det är en nyhetsartikel eller ett reportage än om textens syfte är att de ska anmäla sig till ett evenemang, använda ett administrativt system eller läsa om vad som gäller på arbetsplatsen.

 • Använd ett språk som är anpassat efter målgruppen.
 • Undvik facktermer och svåra ord. Måste vissa svåra begrepp användas bör de förklaras.
 • Använd nyckelorden för textens innehåll i webbtexten.
 • Skriv korta meningar.
 • Ha ett personligt tilltal.
 • Använd aktiva verb, skriv hellre ”Skicka in din blankett” än ”blankett inskickas”.
 • Undvik förkortningar, alternativt förklara tidigt i texten vad förkortningen står för.
 • Undvik instruktioner som är beroende av sensoriska kännetecken, till exempel "till vänster" eller "se ovan".

Lagen kräver: Gör inte instruktioner beroende av sensoriska kännetecken (Webbriktlinjer)

Använd mellanrubriker och styckesindelning

Skriv tydliga mellanrubriker, som sammanfattar innehållet i stycket. En bra rubrik beskriver vad texten handlar om och lockar till läsning. Rubriken är också viktig för att sidan ska hittas av sökmotorerna. 

Läs mer om rubriker

Dela också upp brödtexten i flera stycken så upplevs sidan som lätt och läsvänlig. Det underlättar för läsaren om varje ämne eller tankeled får ett eget stycke. Det är särskilt viktigt för den som har lässvårigheter.

Ingressen är viktig för sökmotorerna

Det viktigaste med ingressen är att fånga läsaren. Ingressen är också viktig för sökmotorer, så fundera över med vilka ord eller fraser som besökare kan tänkas söka efter innehållet på din webbsida och använd de orden i ingressen. En del av ingressen visas även i sökresultatet därför är det viktigt att den lyfter vad texten handlar om.

Punktlistor

Punktlistor är bra för att visa olika steg som läsare ska utföra eller saker du bör tänka på. De lättar också upp texten och gör den lättare att läsa.

Läs mer om punktlistor och vad du bör tänka på

Länkar

Länktexter ska vara tydliga och innehålla ord som visar vad länken leder till.

Tydliga länkar

När du är färdig, korrekturläs texten:

 • Står det viktigaste först?
 • Framgår syftet?
 • Svarar textens innehåll på frågorna vem, vad, när, var, hur, varför?
 • Lockar rubriken till läsning?
 • Kan du använda enklare ord?
 • Kan du göra texterna kortare genom att ta bort överflödig information?
 • Finns det långa meningar i texten som behöver kortas?
 • Är alla ord rättstavade?

Ska texten översättas till engelska?

Information på som vänder sig till både svensktalande och icke svensktalande bör finnas på både svenska och engelska.

Språk på webbplatsen

Innehållsansvarig:Sara Öhman
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2023-01-03