Till innehåll på sidan

Parallellspråkighet

I de flesta fall behöver ditt innehåll finnas på både svenska och engelska. Planera för översättning redan när du tar fram ditt material.

Ska texten finnas på både svenska och engelska? Viss typ av information är vi som myndighet skyldiga att ha åtminstone på svenska. Information som vänder sig till både svensk- och icke svensktalande bör finnas på båda språken.

Tänk på att inte blanda språk i samma struktur. Det blir inkonsekvent för användarna och gör dessutom innehållet mindre tillgängligt för alla.

Innehållsansvarig:Sara Öhman
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2023-09-27