Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Punktlistor

Punktlistor bryter upp texten och gör den mer läsbar.

Listor som människor och sökmotorer gillar

 • Korta och tydliga listor.
 • Instruktioner, gärna i steg-för-steg.
 • Konsekvent uppbyggda.

En del texter tjänar på att skrivas som instruktioner. Punktlistor är bra för att visa olika steg som läsaren ska utföra eller viktiga saker att tänka på, t ex en checklista. Formen ska däremot undvikas för längre och mer berättande texter. Att använda punktlistor enbart för layout är olämpligt eftersom det försvårar för de som använder skärmläsare eller andra hjälpmedel.

Digital tillgänglighet - lagkrav och möjligheter

Det här är bra att tänka på när du skriver punktlistor:

 • Håll listan kort. En lång lista blir mindre överskådlig och passar bättre som brödtext.
 • Skriv kort och tydligt.
 • Bygg upp meningarna på ett konsekvent sätt, t ex genom att inleda med ett verb i en instruktion.
 • Lägg inte in punktlistan mitt i en mening.
 • Undvik punktlistor i flera nivåer. De gör texten svårare att läsa.

Olika typer av listor

Om punkterna i listan har en given ordning ska en numrerad lista användas, annars en onumrerad punktlista.

Numrerad lista

En numrerad lista är bra att använda för att beskriva en process som sker i en viss ordning. Ett exempel är vad som sker när en student sökt till KTH:

 1. Anmäl dig.
 2. Skicka in din ansökan till CSN.
 3. Tacka ja till din plats.
 4. Gå på det obligatoriska uppropet.
 5. Närvara vid den obligatoriska inskrivningen.

Använd inte numrerad lista om saker inte måste ske i en viss ordning. Det förvirrar användarna och gör det mer komplicerat för dem.

Onumrerad lista

En onumrerad lista passar bra när det inte måste ske i en viss ordning. Samtidigt bör du rangordna listan med de viktigaste punkterna först. Ett exempel på en onumrerad lista kan du se längre upp på den här sidan.

Stor eller liten bokstav?

Om punkterna är en direkt fortsättning på meningen innan listan bör du skriva med liten bokstav och bara ha punkt efter sista listpunkten. Tänk på att varje punkt måste gå att läsa ihop med den inledande meningen.

Alla anställda

 • har rätt till friskvårdsbidrag
 • har rätt att utnyttja en friskvårdstimme per vecka
 • mår bättre av att röra på sig.

Om meningarna i listan är mer självständiga och inte ingår i meningen som skrivs innan ska du använda stor bokstav och avsluta varje mening med punkt.

Det här är förutsättningar för att en personalförmån ska vara skattefri:

 • Riktar sig till hela personalen.
 • Kan inte bytas mot kontant ersättning.
 • Ha ett mindre värde.