Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Tabeller

Tabeller kan vara svåra att tolka – både för användare med skärmläsare och för andra. De bör därför användas med försiktighet.

Gör din tabell läsbar för alla

  • Använd bara tabeller för tabelldata, inte för layout.
  • Ge alla kolumner en rubrik, så kort som möjligt.
  • Lägg in samma antal celler på alla rader.

  • Undvik tomma celler.

Använd bara för tabelldata

Överväg alltid om tabell är nödvändigt. I många fall går det att presentera informationen i vanlig löpande text på sidan.

Gör inte layout med hjälp av tabeller. Användare som använder läshjälpmedel kanske inte får informationen i tabellerna alls eller i fel ordning. 

Lagen kräver: Förmedla information, struktur och relationer i koden (Webbriktlinjer)

Lägg in korta rubriker

När en skärmläsare läser upp en tabell läser den cell för cell. För att användaren ska kunna orientera sig är det därför viktigt att ha rubriker för varje kolumn. De kan läsas upp före innehållet i varje cell.

Sträva alltid efter att ha korta kolumnrubriker. Om rubrikerna är långa tar det tid att höra dem upprepas om och om igen.

Ha samma antal celler på alla rader

Skärmläsare håller reda på platsen i en tabell genom att räkna celler. Om en tabell har delade eller sammanslagna celler tappar skärmläsaren räkningen och kan inte ge användbar information om tabellen.

Undvik tomma celler. De vilseleda någon som använder en skärmläsare till att tro att det inte finns något mer i tabellen.

Förklara tabellen

Det är bra att ha en förklaring av tabellen som sammanfattar vad den går ut på.

I Polopoly görs det i fältet rubrik. Fältet bör inte förväxlas med kolumnrubriker eller med en rubrik för sidans innehåll.

Bild av hur beskrivning av tabell läggs in i Polopoly