Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Struktur och rubriker

Prioritera ditt innehåll så att besökarna kan ta till sig informationen. En tydlig struktur med beskrivande rubriker gör att besökarna lättare hittar och förstår innehållet.

Struktur och rubriker som människor och sökmotorer gillar

  • Det viktigaste innehållet kommer först.
  • Inte mer information än vad besökarna behöver.
  • Flera stycken med mellanrubriker.
  • Beskrivande rubriker.
  • Korrekta rubriknivåer.
En bild av hur olika webbsidor relaterar till varandra.

Informationsstruktur

Börja överskådligt och brett högt uppe i strukturen. Längre ned i strukturen kan du vara mer specifik.

Menyer

Hur menyn på dina sidor ser ut är viktigt för upplevelsen. Om du lyckas skapa en enkel och smidig meny kommer de som besöker dina sidor hitta lättare. 

  • Håll menyerna korta. För många val förvirrar besökarna.
  • Använd ord som besökarna letar efter. Undvik interna benämningar och förkortningar som inte är allmänt kända.
  • Ta bort alla onödiga ord och håll varje menyval så kortfattat som möjligt.
  • Ordna menyn så att det viktigaste kommer längst upp. Bokstavsordning är bara lämpligt när det gäller namn, till exempel på personer eller orter.

Publicera samma innehåll på flera ställen

Undvik att använda samma sida på olika platser. Vi har olika målgrupper på olika delar av webbplatsen och du kan behöva anpassa din text. Risken för att användarna hamnar i fel sammanhang när de har sökt sig fram till sidan ökar dessutom vid korspublicering. Det blir också svårare att hitta innehållet i sökningar. Skriv hellre en kortare, anpassad, text och länka till det ställe där besökaren kan läsa mer.

Sidstruktur

En webbsida med själva innehållet inringat.

En bra sidstruktur är enkel, snabb och lätt att använda. Det är viktigt att den är överskådlig och inte skapar ett brus med för mycket information som användarna inte behöver. Lägg alltid det viktigaste först!

Dela upp texten i flera stycken så upplevs sidan som lätt och läsvänlig. Det underlättar för läsaren om varje ämne eller tankeled får ett eget stycke. Det är särskilt viktigt för den som har lässvårigheter.

Skriv beskrivande rubriker

Bra rubriker är viktiga för att alla ska kunna hitta och förstå innehållet. Rubriker behöver vara tydliga och beskrivande. Använd ord som du vet att läsaren söker efter och det texten handlar om. Använd en unik beskrivning, till exempel Kontakt med studievägledningen i stället för bara Kontakt.

Lagen kräver: Skriv beskrivande rubriker och etiketter (Webbriktlinjer)

Rubriker är också viktiga för att sidan ska rankas högt i sökresultat.

Mellanrubriker

Mellanrubriker är ett av de bästa sätten att lyfta fram information. Sätt in mellanrubriker där de fyller en funktion och kan fånga in läsaren. Har du en lång text där du inte hittar någonting som förtjänar att lyftas fram i en mellanrubrik är det bättre att korta ner texten.

Rubriknivåer

Det är viktigt att vara noggrann och konsekvent eftersom stödverktyg som skärmläsare och talsyntes navigerar efter rubrikstorlekarna för att skapa överblick och rätt läsordning.

Digital tillgänglighet - lagkrav och möjligheter

I Polopoly finns inbyggd funktionalitet för mellanrubriker. Du bör alltid använda Rubrik 2 som den första rubriknivån för mellanrubriker. Rubrik 3 ska endast användas om du har flera rubriknivåer, aldrig som ersättning för Rubrik 2.

De olika rurbriknivåerna i Polopoly.