Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Tips vid beställning av översättningar

Vid beställning av översättning och språkgranskning är det viktigt att vara tydlig med vad som ska översättas, speciell terminologi, textens målgrupp och syfte.

Beskriv vad texten ska användas till

  • internt eller externt?
  • tryckt material eller för webb?

Målgrupp och syfte

  • Vad är syftet med texten?
  • Är den skriven för webb?
  • Beskriv i vilket sammanhang texten kommer att läsas.
  • Skicka med referensmaterial, så det blir lättare för översättaren att använda den terminologi som används inom universitetet och ämnesområdet konsekvent.
  • KTH använder brittisk engelska som standard!
  • Skicka med länk till KTH-ordboken.

Användning och anpassning

En översättning är oftast gjord för ett specifikt användningstillfälle. Kontakta översättaren för eventuella justeringar om du vill använda den i andra sammanhang.

Behöver texten anpassas på något sätt?

Om det till exempel rör sig om en engelsk översättning som ska publiceras på KTH:s webb kan det vara viktigt att lokala ord och uttryck speglar det svenska samhället och inte något annat i den mån det ändå är förståeligt internationellt.

Planera så att ni hinner bolla översättningen

Planera så att översättaren får gott om tid för uppdraget. Texten kan må bra av att bollas mellan dig som beställare och översättaren ange därför kontaktperson som översättaren kan kontakta vid eventuella frågor. Språkliga problem kan lätt smyga sig in och en ändring på ett håll kan orsaka inkonsekvens på andra. Översättaren får också en chans att utvecklas. Man kan alltid be en byrå att få samma översättare som vid förra uppdraget i mån av tillgänglighet!

Leverans

Ange när och hur texten ska levereras och i vilket format.