Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Skrivregler för KTH

Det är viktigt att vi på KTH är konsekventa i hur vi skriver vårt namn. Dels för att det är varumärkesbyggande och det medför en bättre sökbarhet. Här finner du de skrivregler som gäller för KTH.

Skriv KTH

I vissa texter kan du initialt behöva skriva ut Kungliga Tekniska högskolan, men därefter skrivs KTH. Om hela namnet ska skrivas ut observera att det skrivs med versalt K, versalt T och gement h. Detta på grund av att då ett namn föregås av Kungliga behåller man stor begynnelsebokstav på egennamnet, som i detta fall är Tekniska högskolan.

Versaler används i hela förkortningen, KTH. I genitiv form används KTH:s med kolon.

Namn på svenska

Undvik förkortningar i extern kommunikation. Skriv istället ut hela skolnamnet, till exempel skolan för industriell teknik och management, skolan för arkitektur och samhällsbyggnad etc. Det är tydligare, eftersom externa målgrupper inte vet vad förkortningar innebär. Efter skolnamnet skrivs vid KTH om det inte på annat sätt framgår att KTH är avsändare. Skriv inte exempelvis EECS-skolan eller ITM-skolan.

Samma sak gäller i de fall då institutionsnamn ska skrivas. Skriv institutionen för energiteknik, institutionen för organisk kemi etc.

Om tekniska skäl, till exempel antal tecken i ett formulärfält, inte medger att hela skolnamnet skrivs ut kan skolan för, respektive School of, utelämnas.

Generellt sett ska det inuti en mening vara liten bokstav på benämningar för delar av myndigheter (se sida 79 i Myndigheternas skrivregler), men om skolan/institutionen/avdelningen till exempel vid marknadsföring vill framställa benämningen som ett namn kan versal användas för den inledande bokstaven. Ämnesbenämningen som kommer efter ordet för ska aldrig ha stor bokstav. Skriv alltså institutionen för matematik  och inte Institutionen för Matematik.

Namn på engelska

  • Vårt fullständiga namn skrivs KTH Royal Institute of Technology.
  • I löpande text skrivs KTH Royal Institute of Technology alternativt KTH.
  • Skolornas namn skrivs School of Electrical Engineering and Computer Science (at KTH), School of Engineering Sciences (at KTH) etc. Skriv inte EECS School.
  • Institutioner/avdelningar skrivs som Department of Transport and Economics, Division of Theoretical Computer Science etc.

Våra campus

KTH:s campus på Valhallavägen heter KTH Campus, och våra övriga campus är KTH Kista, KTH Södertälje, KTH Flemingsberg och KTH Solna. KTH finns också på AlbaNova universitetscentrum (gemensamt med Stockholms universitet).

Vårt bibliotek heter KTH Biblioteket.

KTH på olika språk

Officiella namn på KTH finns bara på svenska och engelska och används även vid presentationer på andra språk.

I löpande text på andra språk kan namnet dessutom behöva förklaras, i sådana fall rekommenderar språkkommittén följande översättningar:

Rekommenderat namn på KTH på japanska: 王立工科大学

Rekommenderat namn på KTH på kinesiska: 皇家理工学院

Konto- och användarnamn

Användarnamn och kontonamn på internet, till exempel i sociala medier, är inte att betrakta som egentliga namn utan mer som en adress. Det kan finnas systemspecifika regler för hur ett sådant får utformas och önskvärda alternativ kan vara upptagna sedan tidigare samtidigt som namnet ska vara unikt. Då måste man hitta ett namn som dels innehåller ”KTH”, dels så tydligt som möjligt kopplar till den verksamhet som kontot stöder. Ett exempel är twitterkontot @KTHuniversity. Vid angivande av innehavare av kontot i klartext gäller dock ordinarie regler för hur KTH:s namn ska skrivas.