Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Redaktörer

Redaktörer är ansvariga för att skapa, uppdatera och underhålla innehållet på vår webbplats. Arbetet innebär att säkerställa att webbplatsen är aktuell, optimerad för sökmotorer och följer riktlinjer. De ska löpande förbättra användarupplevelsen och samarbeta med verksamhetsrepresentanter bland andra.

Webbredaktör

All information på webbplatsen ska ha en utpekad redaktör. Rollen är en central person inom en organisation som ansvarar för att skapa, uppdatera och underhålla webbplatsens innehåll. Det kan vara samma person som innehållsansvarig .  

En webbredaktör får stöd av närmaste webbansvarig, eller delwebbplatsansvarig om sådan finns.

Webbredaktören ska:

 • vara utsedd av närmaste chef
 • vara tilldelad arbetstid i en omfattning som motsvarar den informationsmängd som ska hanteras
 • ha gått de utbildningar som finns för rollen.

Uppgifter för webbredaktörer

 • Skapa och underhålla webbsidor, samt rensa inaktuella sidor och filer i samråd med innehållsansvarig och webbansvarig för ingången.
 • Ansvara för att innehållet håller hög kvalitet och följer de riktlinjer som finns.
 • Anpassa omfattningen av sin webbpublicering så att överblick och kvalitet kan säkras.
 • Ingå i redaktörsnätverk och hålla sig uppdaterad på förutsättningar för webbpublicering .

Utbildning för webbredaktörer

En webbredaktör bör genomgå nedanstående utbildningar innan hen får behörighet.

Delwebbplatsansvarig

Delwebbplatsansvarig är en form av redaktör och rollen kräver webbkompetens. Rollen är lämplig för till exempel institutioner eller en ingång under intranätet. Ansvaret täcker en definierad del av strukturen på webbplatsen.

En delwebbplatsansvarig stöttar redaktörer inom delwebbplatsen och får stöd av närmaste webbansvarig.

Delwebbplatsansvarig ska:

 • vara utsedd av närmaste chef, i samråd med webbansvarig
 • vara tilldelad arbetstid i en omfattning som motsvarar delwebbplatsens omfång
 • ha god kunskap om KTH:s webbplats och huvudingångens uppbyggnad, strukturprinciper samt riktlinjer.
 • vara huvudkontakt gentemot webbansvariga.
 • ha god kunskap om delwebbplatsensens mål, syfte och målgruppsinriktning
 • ha god kunskap om den verksamhet delwebbplatsen representerar.

Uppgifter för delwebbplatsansvariga

 • Samordna innehåll och redaktörer inom delwebbplatsen.
 • Övervaka att det finns aktiva ansvariga redaktörer för allt innehåll.
 • Avpublicera innehåll som inte har ansvarig aktiv redaktör och ta upp det med ansvarig chef för innehållet.
 • Stötta redaktörer som behöver göra justeringar av struktur.
 • Dela webbrelaterad information och riktlinjer med redaktörer inom delwebbplatsen.

Utbildning för delwebbplatsansvariga

En delwebbplatsansvarig bör genomgå nedanstående utbildningar.