Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Verksamhetsrepresentanter

Sakkunniga från respektive verksamhet ansvarar för att innehållet på webbplatsen är korrekt. Inget innehåll får finnas på webben om det inte har en utpekad ansvarig.

Innehållsansvarig

Innehållsansvarig är sakkunnig inom ett område och den som säkerställer att informationen är korrekt och av hög kvalitet. Den som är innehållsansvarig förser webbredaktören  med relevant innehåll men kan också själv inneha båda rollerna.

Inget innehåll får finnas på webben om det inte har en utpekad innehållsansvarig.

Uppgifter för innehållsansvariga

 • Ansvara för att sakinnehållet på en webbsida är målgruppsanpassat, korrekt och uppdaterat.
 • Tillsammans med webbredaktör skapa innehåll till webbsidor inom sitt område.
 • Vara extern kontaktperson för webbsidan.  

Utbildning för innehållsansvariga

En innehållsansvarig bör genomgå nedanstående utbildning.

Grundläggande kurs i tillgängligt, digitalt innehåll

Områdesansvarig

Områdesansvarig är en möjlig roll för ämnesområden som förekommer på olika delar av webbplatsen. Det kan vara till exempel forskarutbildning eller HR. Personen är sakkunnig från verksamheten och samordnar både fakta och de innehållsansvariga som arbetar med ämnet. De samarbetar med redaktörer inom sitt område och är huvudkontakt gentemot webbansvariga.

Områdesansvarig ska:

 • vara utsedd av chefen för den avdelning som i huvudsak hanterar funktionsområdet
 • vara tilldelad arbetstid i en omfattning som motsvarar det innehåll som ska hanteras inom området
 • ha god kunskap om KTH:s webbplats och dess uppbyggnad och strukturprinciper.
 • ha god kunskap om verksamheten inom ämnets mål, syfte och målgrupper.

Uppgifter för områdesansvariga

 • Ansvara för att sakinnehållet på en webbsida är målgruppsanpassat, korrekt och uppdaterat.
 • Tillsammans med webbredaktör skapa innehåll till webbsidor inom sitt område.
 • Samordna information med redaktörer och innehållsansvariga inom ämnesområdet.
 • Övervaka att det finns aktiva ansvariga redaktörer för allt innehåll.
 • Avpublicera innehåll som inte har ansvarig aktiv redaktör och ta upp det med ansvarig chef för innehållet.
 • Säkerställa att det inte finns information som kommer i konflikt på andra webbplatser på KTH.
 • Samråda med webbansvariga vid justeringar av struktur.
 • Samarbeta med ansvariga för de ingångar där informationen finns publicerad.
 • Vara huvudkontakt för webbfrågor inom området.

Utbildning för områdesansvariga

En områdesansvarig bör genomgå nedanstående utbildningar.

Grundläggande kurs i tillgängligt, digitalt innehåll

För den som vill lära sig mer om att arbeta med webb erbjuds nedanstående utbildning.

 • Kommande utbildning för webbredaktörer.