Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Webbansvarigas uppdrag och ansvar

Med webbansvariga menas de skolwebbsansvariga, huvudingångsansvariga samt övergripande webbansvariga på KTH. De arbetar tillsammans för att utveckla KTH:s gemensamma webbplats.

Övergripande ansvariga

Det kommer att definieras ett tydligt funktionsansvar och roller för övergripande webbfrågor inom verksamhetsstödet. De uppgifter som ska ligga på de övergripande funktionerna är bland andra:

 • ansvar för att driva innehållsfrågor, däribland riktlinjer
 • ledning och styrning av redaktörsorganisationen
 • förvaltning av publiceringssystem och ansvar för inhämtning av krav på dessa från redaktörsorganisationen
 • förvaltning av övergripande koncept
 • framtagande och förvaltning av utbildningsmoduler för redaktörsorganisationen.

Huvudingångsansvarig

För varje huvudingång på den gemensamma webbplatsen ska det finnas en ansvarig. Rollen samordnar och stöttar redaktörer som publicerar på ingången och bildar nätverk med andra webbansvariga.

Huvudingångsansvarig ska:

 • vara utsedd av närmaste chef i samråd med kommunikationschef
 • ha god kunskap om KTH:s webbplats uppbyggnad och strukturprinciper
 • ha god kunskap om alla delwebbplatser som hör till ingången
 • vara superanvändare av det som är våra huvudsakliga publiceringssystem och ha kunskap om de olika malltyperna och funktionerna
 • ha gått de utbildningar som finns för rollen.

Uppgifter för huvudingångsansvariga

 • Samordna webbpublicering inom huvudingången så att den blir enhetlig och följer gällande riktlinjer.
 • Analysera huvudingången med jämna mellanrum, förmedla vidare till redaktörer samt utveckla ingången.
 • Övervaka att det finns redaktörer för allt innehåll samt avpublicera innehåll som inte har ansvarig aktiv redaktör och ta upp det med ansvarig chef från verksamheten.
 • Hantera behörigheter inom huvudingången.
 • Vara den primära instansen för supportärenden inom huvudingången.
 • Ansvara för nätverk för redaktörer och delwebbplatsansvariga inom huvudingången och tillhörande webbplatser.
 • Löpande informera och utbilda ingångens redaktörer och delwebbplatsansvariga i frågor gällande webbpublicering.
 • Vidareförmedla relevanta synpunkter till KTH:s övergripande webbansvarig.
 • Vara kontaktlänk gentemot redaktörer och delwebbplatssansvariga för huvudingången.
 • Vara huvudkontakt gentemot övergripande webbansvariga på KTH.

Utbildning för huvudingånsansvariga

En huvudingångsansvarig bör genomgå nedanstående utbildningar.

Skolwebbsansvarig

För varje skolas webbplatser ska det finnas en ansvarig. Rollen samordnar och stöttar redaktörer som publicerar på ingångarna inom skolan och bildar nätverk med andra webbansvariga.

Skolwebbsansvarig ska:

 • vara utsedd av närmaste chef i samråd med kommunikationschef
 • ha god kunskap om KTH:s webbplats uppbyggnad och strukturprinciper
 • ha god kunskap om alla delwebbplatser som organisatoriskt ligger inom skolan
 • vara superanvändare av det som är våra huvudsakliga publiceringssystem och ha kunskap om de olika malltyperna och funktionerna
 • ha gått de utbildningar som finns för rollen.

Uppgifter för skolwebbsansvariga

 • Samordna webbpublicering inom skolan så att den blir enhetlig och följer gällande riktlinjer.
 • Analysera skolans webbplatser med jämna mellanrum, förmedla vidare till redaktörer och utveckla webbplatserna.
 • Övervaka att det finns redaktörer för allt innehåll samt avpublicera innehåll som inte har ansvarig aktiv redaktör och ta upp det med ansvarig chef från verksamheten.
 • Hantera behörigheter inom skolans webbplatser.
 • Vara den primära instansen för supportärenden inom skolans webbplatser.
 • Ansvara för nätverk för redaktörer och delwebbplatsansvariga för skolans webbplatser.
 • Löpande informera och utbilda redaktörer och delwebbplatsansvariga för skolans webbplatser i frågor gällande webbpublicering.
 • Vara kontaktlänk gentemot redaktörer och delwebbplatssansvariga för skolans webbplatser.
 • Vara huvudkontakt gentemot övergripande webbansvariga på KTH.

Utbildning för skolwebbsansvariga

En skolwebbsansvarig bör genomgå nedanstående utbildningar.