Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Arkivering och diarieföring

Dokumenthantering handlar om att skapa en god hantering av verksamhetsinformation där dokument effektivt och systematiskt skapas, tas emot, används och bevaras eller gallras.

Dokumenthanteringen syftar både till att säkra allmänhetens rätt till insyn i verksamheten genom att ta del av allmänna handlingar och skapa effektivitet i KTH:s arbete.

På sidorna i vänstermenyn hittar du dels styrande delar (information om övergripande regler som gäller för KTH) och dels stödjande delar för alla som hanterar dokument i KTH:s verksamhet.

Ansvar för dokumenthantering

Arkiv och Registratur: Styrande och stödjande expertis för hela KTH på en övergripande nivå. Ansvarar för att ta fram och följa upp styrande regelverk, efterlevnad och hantering samt ge råd och service.

sektionens sida  kan du se vilka vi är, våra ansvarsområden och kontaktuppgifter.

Skolor/avdelningar: Ansvarar för dokumenthanteringen inom skolan/avdelningen och att denna följer legala krav samt KTH:s regelverk. Vid KTH utgör varje skola/universitetsförvaltningen ett eget delarkiv.

Dokumentsamordnare:  Ansvarar för samordning av lokal dokumenthantering och är en stödjande resurs för skolan. Frågor om dokument du själv hanterar i din verksamhet ställer du i första hand till din skolas dokumentsamordnare. För universitetsförvaltningen har avdelningen för dokumenthantering motsvarande funktion.

Den enskilde medarbetaren: Ansvarar för sin egen dokumenthantering och att denna följer legala krav, KTH:s regelverk samt skolans/avdelningens egna styrande dokument.

Ansvarsfördelningen finns även beskriven i KTH:s regelverk.