Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Sökportal

På sökportalen (searchport) kan du som anställd på KTH se ärenden och handlingar som har diarieförts i W3D3. Ärenden i universitetsförvaltningens huvudserie (V-serien) registrerade från och med 2016-12-12 finns sökbara på sökportalen. Formella KTH-beslut som inte innehåller känsliga uppgifter kan öppnas på dokumentnivå. I övrigt publiceras inte filer.

För att se listan med beslut väljer du fliken Sök Handling. I rullisten Handlingstyp, väljer du Beslut eller Beslut (publiceras ej) innan du klickar på sökknappen.

För att använda sökportalen måste du vara ansluten till KTH:s nät.

Ett pop up-fönster för inloggning öppnas om du saknar Wiks-dator.

Vid frågor om ärenden och handlingar i diariet, kontakta registrator .

Vid frågor om sökportalen, kontakta W3D3support .

Öppna sökportalen (W3D3 searchport)

OBS! Du behöver vara ansluten till KTH:s nät och VPN vid distansarbete för att kunna använda sökportalen.

KTH-beslut från 2009-2016 hittar du här .