Till innehåll på sidan

Diarieföring W3D3

I diariet W3D3 registrerar vi allmänna handlingar enligt Offentlighets- och sekretesslag (2009:400), Riksarkivets föreskrifter och verksamhetens interna behov.

Corona/covid-19

Ärendemeningen i W3D3 ska ges tillägget corona/covid-19, när du diarieför ett beslut som tas med anledning av det nya coronaviruset (covid-19), exempelvis beslut avseende förändrat arbetssätt.

Här hittar du W3D3

Om diarieföring 

KTH diarieför handlingar eftersom att vi vill att våra handlingar ska vara tillgängliga och för att vi måste kunna hitta våra handlingar när vi eller någon utomstående behöver dem. Diariet är också ett vittne på hur myndigheten sköter sin ärendehantering. Det är viktigt att kunna se vem som är ansvarig handläggare, åtgärder i ärendet och om ärendet har avslutats. Behöriga användare kan bl.a. söka information i diariet W3D3.

Vad är W3D3?

W3D3 är ett administrativt stödsystem för diarieföring av allmänna handlingar samt elektronisk dokumenthantering. W3D3 är KTH:s diarium.

Hur använder man W3D3? Hur diarieför man?

I informationshanteringsplanen  anges vad som ska diarieföras i W3D3 och vad som ska hanteras i andra verksamhetssystem såsom Ladok eller Agresso. 

I Diariehandboken kan du läsa mer om hur vi använder W3D3 på KTH. I dagsläget är denna ett PDF-dokument. Behöver du hjälp med att tillgängliggöra dig informationen i handboken är du välkommen att kontakta w3d3support@kth.se . Diariehandboken hittar du här: Diariehandboken PDF (pdf 2,0 MB)

Vem kontaktar jag?

Har du handlingar som du tror ska diarieföras kan du antingen söka svar i informationshanteringsplanen eller kontakta registrator på din skola eller registrator på GVS. Har du själv inte tillgång till W3D3 hjälper registrator dig att diarieföra handlingen.

Har du frågor om W3D3, utbildningar och behörigheter kan du maila till w3d3support@kth.se  

Läs mer

Information om behörigheter till W3D3: Behörigheter till W3D3

Information om utbildning för dig som ska få behörighet till diariet W3D3: Utbildning i W3D3

W3D3:s supportsida: W3D3-support

Instruktionsfilmer om diarieföring och W3D3:s funktioner: Instruktionsfilmer