Till innehåll på sidan

KTH:s informationshanteringsplan

Informationshanteringsplanen är en sammanställning av föreskrifter och beslut om vilka handlingar som ska bevaras och vilka som ska gallras.

Informationshanteringsplanen är gemensam för hela KTH och följer KTH:s klassificeringsstruktur . Förutom information om bevarande och gallring av allmän handling innehåller den även anvisningar för diarieföring .

Det finns 3 sätt att söka i KTH:s informationshanteringsplan :

  1. Fritextsökning
  2. Navigering genom KTH:s klassificeringsstruktur
  3. Söka i PDF (pdf 1,2 MB)

Information om gallring av handlingar av tillfällig eller ringa karaktär hittar du här .

Handlingar som inte upptas i informationshanteringsplanen skall i regel bevaras. De handlingar som bevaras ska arkiveras, dvs. ordnas och förtecknas.

För samtliga handlingstyper i informationshanteringsplanen gäller generellt att bevarande ska ske i ursprungligt skick. Vid behov ska överföring till format för långtidsbevarande göras.

Har du frågor kring bevarande och gallring av allmän handling samt informationshanteringsplanen kontakta arkivet@kth.se .