Till innehåll på sidan

KTH:s informationshanteringsplan

Informationshanteringsplanen är en sammanställning av föreskrifter och beslut om vilka handlingar som ska bevaras och vilka som ska gallras.

KTH:s informationshanteringsplan är gemensam för hela KTH och följer KTH:s klassificeringsstruktur . Förutom information om bevarande och gallring av allmän handling innehåller den även anvisningar för diarieföring .

Det finns flera sätt att söka i informationshanteringsplanen:

  1. Fritextsökning
  2. Navigering genom KTH:s klassificeringsstruktur
  3. PDF-filen är för tillfället inte tillgängligt pga tekniska problem.

Handlingar som inte upptas i informationshanteringsplanen ska i regel bevaras. De handlingar som bevaras ska arkiveras, det vill säga ordnas och förtecknas.

För samtliga handlingstyper i informationshanteringsplanen gäller generellt att bevarande ska ske i ursprungligt skick. Vid behov ska överföring till format för långtidsbevarande göras.

Kontakt

Har du frågor kring bevarande och gallring av allmän handling samt informationshanteringsplanen kontakta arkivet@kth.se .