Till innehåll på sidan

KTH:s informationshanteringsplan

Informationshanteringsplanen är en sammanställning av föreskrifter och beslut om vilka handlingar som ska bevaras och vilka som ska gallras.

Informationshanteringsplanen är gemensam för hela KTH och följer KTH:s klassificeringsstruktur . Förutom information om bevarande och gallring av allmän handling innehåller den även anvisningar för diarieföring .

Det finns flera sätt att söka i KTH:s informationshanteringsplan :

  1. Fritextsökning
  2. Navigering genom KTH:s klassificeringsstruktur
  3. PDF-filen är för tillfället inte tillgängligt pga tekniska problem.

Uppdaterad information om gallring av handlingar av tillfällig eller ringa karaktär kommer du att hitta till vänster i menyn här .

Handlingar som inte upptas i informationshanteringsplanen skall i regel bevaras. De handlingar som bevaras ska arkiveras, dvs. ordnas och förtecknas.

För samtliga handlingstyper i informationshanteringsplanen gäller generellt att bevarande ska ske i ursprungligt skick. Vid behov ska överföring till format för långtidsbevarande göras.

Har du frågor kring bevarande och gallring av allmän handling samt informationshanteringsplanen kontakta arkivet@kth.se .