Till innehåll på sidan

Sök i KTH:s arkiv

Exempel på handlingar i KTH:s olika arkiv är uppgifter om studenter, kursplaner, examensarbeten, examensbevis och avhandlingar.

Att ta del av handlingar och information från KTH:s arkiv

Förfrågningar och utlämnanden hanteras av avdelningen för dokumenthantering. Du kontaktar avdelningen genom funktionsadressen arkivet@kth.se

Söker du handlingar som uppstått i skolornas verksamhet från 2005 och framåt, till exempel kursplaner, examensarbeten och avhandlingar ska du istället kontakta skolans respektive

Nedan listas några av de viktigaste IT-systemen som innehåller information och handlingar inom olika verksamhetsområden. För att ta del av dessa, kontakta systemförvaltningen för respektive system. .

Verksamhetsområde Sökmedel Anmärkningar
Styra verksamhet W3D3, diariesystem Beslut
  Agresso, ekonomisystem Budget, årsredovisning
     
Tillhandahålla verksamhetsstöd W3D3, diariesystem Beslut, allmänna ärenden
  Agresso, ekonomisystem Ekonomiadministration
  HR+, personaladministrativt system Personaladministration
     
Bedriva utbildning Ladok, studieadministrativt system Studieresultat, examination
  Kopps, kurs- och programplaneringssystem Program- och kursutbud
     
Bedriva forskning W3D3, diariesystem Administration av forskningsprojekt
  Agresso, ekonomisystem Projektbudget
     
     
Innehållsansvarig:Marianne Norén
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2024-02-02