Rekrytering på KTH

KTH:s personal är vår största tillgång och förutsättningen för att KTH ska vara en internationellt framgångsrik teknisk högskola. Det är därför viktigt att rekrytering av personal sker strategiskt och strukturerat samt enligt KTH:s rutiner och mallar.

På rekryteringssidorna finner du information och vägledning kring KTH:s rekryteringsprocesser och hur du påbörjar en rekrytering.

Här finner du också mallar och guider för de olika faserna av rekryteringsprocessen t.ex. annonsering, generella regler t.ex. beslut om att avbryta en rekrytering, engelska översättningar av akademiska befattningar, expediering av anställningsbeslut, överklagande samt information om jävsregler.

Alla rekryteringsärenden, förutom stipendier, hanteras via KTH:s rekryteringssystem Varbi.

KTH:s styrdokument inom området rekrytering

Kontaktuppgifter för olika funktioner inom rekryteringsområdet på GVS och på skolorna. 

Personal Rekrytering och Employer Branding, personalavdelningen GVS

Maria Salling
Maria Salling
funktionsansvarig rekrytering 087907080