Om läraranställningar

På denna webbsida samlas administrativt stöd för anställning av lärare vid KTH. Informationen riktar sig till personal som deltar i handläggningen av sådana anställningsärenden. Här finns bland annat KTH:s anställningsordning, information om anställningsprofiler, samt information om det beredande organet anställningsnämnden och om befordrings- och rekryteringsnämnderna. I menyn till vänster finner ni förutom ovanstående, handläggningsordningar för varje ärendetyp vilka vägerleder steg för steg i handläggningen.

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Innehållsansvarig:Personalavdelningen
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2020-02-21