Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Referenstagning

Syftet med referenstagning är att göra en bakgrundskontroll på den person som föreslås för en anställning vid KTH.

Referenstagning vid anställning av lärare

Vid KTH utförs referenstagning på utlysta läraranställningar såsom professor, lektor och biträdande lektor.
Vid rekrytering av adjungerad-, gäst-, affilierad professor görs en bedömning från fall till fall om referenstagning ska genomföras. De tillfällen när referenser inte behöver tas är när det gäller en intern sökande som är välkänd i organisationen.

För anställningar inom tenure track innebär detta i praktiken att referenstagning utförs efter sista mötet med rekryteringsnämnden på den kandidat som rankas först och att det sker före muntligt eller skriftligt erbjudande om anställning lämnas.

För närvarande hanteras referenstagning av upphandlat rekryteringsföretag och beställning av tjänsten utförs av KTH:s HR-avdelning. Resultatet av referenstagningen kommuniceras av ärendets handläggare till berörda parter när den är genomförd.

Referenstagning infördes 1 januari 2017 enligt anvisningarna för anställningsordning vid KTH.

Allmänt om referenstagning

Referenstagning utgör den sista delen i beslutsprocessen. Syftet är dels att kontrollera uppgifter som den sökande lämnat och dels att få en kompletterande bild av den sökande utöver intervjuer och ansökan.

Ansvaret för att tillhandahålla referenser ligger hos kandidaten. KTH efterfrågar referenser från kandidater som kallas till intervju eller föreslås för en anställning.

I det fall en kandidat tackar nej till en anställning, utförs referenstagning på nästa kandidat innan erbjudande om anställning lämnas. Skolan kontaktar då HR-avdelningens handläggare i ärendet för beställning av referenstagning.

Om resultatet av referenstagningen är sådant att det påverkar anställningsbarheten eller kräver vidare utredning, sker samråd med beslutsfattare i ärendet och andra centrala nyckelpersoner om vidare hantering.