Till innehåll på sidan

Affilierad fakultet

Utnämning till affilierad fakultet ska ses som ett strategiskt instrument för företag/organisationer och KTH att stärka och påverka inriktning av ett forskningsområde eller stärka grund- och avancerad utbildning vid KTH.

Information om utnämning till affilierad fakultet

En person som utses till affilierad fakultet knyts till en av KTH:s skolor upp till 50 procent av sin arbetstid. Beslut tas av rektor efter samråd med dekanus utifrån förslag från skolchef och aktuell verksamhet. Utnämningsperioden kan variera från ett till tre år. Det är viktigt att affilieringen utvärderas av skolan efter det första året. Skolan kan ansöka om förlängning av affilieringen.

Det finns tre inriktningar på utnämningen affilierad fakultet:

  • Forskning,
  • Undervisning
  • Forskning och undervisning

Det är viktigt att skolan specificerar inriktningen i sin anhållan om utnämning av affilierad fakultet.

För mer information se KTH:s riktlinjer för affilierad fakultet och skolans uppgifter:

Skolans uppgifter och underlag för affilierad fakultet

Riktlinje för affilierad fakultet vid KTH

Behörighet

Behörig att utnämnas till affilierad vid KTH med forskning som huvudsaklig uppgift är en person som är forskarutbildad och innehar examen (normalt doktorsexamen eller motsvarande). Dessutom har personen särskild kompetens för att kunna bidra med kunskap om forskningstillämpningar i sammanhang utanför den akademiska miljön.

För att vara behörig att utnämnas som affilierad vid KTH med utbildning som huvudsaklig uppgift krävs att personen är forskarutbildad eller har annan kompetens som är viktig för det aktuella ämnet. Den tilltänkta personen ska kunna visa på pedagogisk skicklighet och lämplighet. Att det finns intresse och förmåga att knyta grundutbildningens ämnen till praktisk utövning är särskilt viktig.