Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Villighet att utföra sakkunniguppdrag och intyga att jäv inte föreligger

Det är viktigt att KTH:s regler följs och det säkerställs att jäv inte föreligger och att sakkunniga tagit del av informationen på KTH:s websida om jäv. På denna sida finns KTH:s standardtext för att intyga detta.

Text som lämnas in av sakkunnig

KTH:s representant skickar en förfrågan till potentiella sakkunniga om villighet att åta sig uppdraget. När potentiell sakkunnig meddelar att han/hon är villig att åta sig uppdraget och intygar att jäv inte föreligger ska KTH:s standardtext användas och skickas till KTH:s representant. Texten kan skickas antingen som ett e-post meddelande eller som en bifogad bilaga.

KTH:s standardtext för anställningar inom Tenure Track och befordringar


Villighet att åta sig uppdraget och försäkran om att jäv inte föreligger

Jag har erhållit förfrågan gällande uppdrag som sakkunnig för bedömning av ansökan/ansökningarna i ärendet (anställning som befattning/ansökan om befordran i ämnesområde) och tagit del av informationen på KTH:s hemsida " Uppdrag som sakkunnig vid anställning och befordran av lärare ".

Jag är villig att utföra uppdraget och intygar att det inte föreligger något jäv enligt informationen på KTH:s hemsida " Jäv | KTH Intranät ".
Särskilt innebär detta att det inte föreligger gemensamt författarskap, forskningssamarbete, gemensam ansökan om forskningsmedel, personlig relation.

Titel Förnamn Efternamn
Universitet/Organisation/Företag
Datum och ort"

Intyg om villighet att åta sig uppdraget för Tenure Track och Befordran (docx 56 kB)

KTH:s standardtext för ansökan om docentur

Villighet att åta sig uppdraget och försäkran om att jäv inte föreligger

Jag har erhållit förfrågan gällande uppdrag som sakkunnig för bedömning av Förnamn Efternamns ansökan som docentur i ämnesområde och tagit del av informationen på KTH:s hemsida " Uppdrag som sakkunnig vid ansökan om docent ".

Jag är villig att utföra uppdraget och intygar att det inte föreligger något jäv enligt informationen på KTH:s hemsida " Jäv | KTH Intranät ".
Särskilt innebär detta att det inte föreligger gemensamt författarskap, forskningssamarbete, gemensam ansökan om forskningsmedel, personlig relation.

Titel Förnamn Efternamn
Universitet/Organisation/Företag
Datum och ort"

​ Intyg om villighet att åta sig uppdraget för docentur (docx 56 kB)

 KTH:s standardtext för anställning som adjungerad professor

Villighet att åta sig uppdraget och försäkran om att jäv inte föreligger

Jag har erhållit förfrågan gällande uppdrag som sakkunnig för bedömning av Förnamn Efternamns ansökan om anställning som adjungerad professor i ämnesområde och tagit del av informationen på KTH:s hemsida " Uppdrag som sakkunnig vid anställning av adjungerad professor ".

Jag är villig att utföra uppdraget och intygar att det inte föreligger något jäv enligt informationen på KTH:s hemsida " Jäv | KTH Intranät ".
Särskilt innebär detta att det inte föreligger gemensamt författarskap, forskningssamarbete, gemensam ansökan om forskningsmedel, personlig relation.

Titel Förnamn Efternamn
Universitet/Organisation/Företag
Datum och ort"

​ ​ Intyg om villighet att åta sig uppdraget för anställning som adjungerad professor (docx 56 kB)