Arbetsprover och tester

I jakten på den perfekta kandidaten kan man komplettera intervjun med t.ex. arbetsprover eller personlighetstester. Det kan ge värdefull insikt om kandidaten och säkerställa att rätt kompetens och kandidat hamnar på rätt plats. KTH har avtal med externa leverantörer som genomför tester åt oss.

I vissa rekryteringar kan det vara bra att komplettera intervjun med andra bedömningsverktyg för att skapa en så bra bild som möjligt av kandidaten.

Arbetsprov

Arbetsprover användas för att utvärdera praktiska kunskaper. Identifiera gärna problemområden i befattningen att pröva. Arbetsprovet kan exempelvis vara att lösa ett problem, göra en testföreläsning eller redovisa/diskutera en artikel.

Det är viktigt att på förhand komma överens om bedömningskriterier för hur arbetsprovets resultat ska värderas. De sökande som ska utföra provet ska få samma förutsättningar så det är viktigt att det finns skrivna instruktioner, givna tidsramar etc. Informera de aktuella sökande på förhand om eventuellt arbetsprov och kom ihåg att ge återkoppling på resultatet efter utvärderingen.

Tester

Länk till KTH:s avtal med externa leverantörer som genomför tester åt oss.

Personlighetstest -  Går ut på att få en uppfattning om den generella karaktärstyp och viktiga personliga egenskaper. Man tittar exempelvis på samarbetsförmåga, initiativförmåga och vilka drivkrafter personen har.

Färdighetstester - mäter begåvning och färdigheter, exempelvis verbal, numerisk och analytisk förmåga.

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Innehållsansvarig:rekryteringsannonser@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2020-05-29