Till innehåll på sidan

Arbetsprover och tester

I jakten på den perfekta kandidaten kan man komplettera intervjun med t.ex. arbetsprover eller personlighetstester. Det kan ge värdefull insikt om kandidaten och säkerställa att rätt kompetens och kandidat hamnar på rätt plats. KTH har avtal med externa leverantörer som genomför tester åt oss.

I vissa rekryteringar kan det vara bra att komplettera intervjun med andra bedömningsverktyg för att skapa en så bra bild som möjligt av kandidaten.

Arbetsprov

Arbetsprover användas för att utvärdera praktiska kunskaper. Identifiera gärna problemområden i befattningen att pröva. Arbetsprovet kan exempelvis vara att lösa ett problem, göra en testföreläsning eller redovisa/diskutera en artikel.

Det är viktigt att på förhand komma överens om bedömningskriterier för hur arbetsprovets resultat ska värderas. De sökande som ska utföra provet ska få samma förutsättningar så det är viktigt att det finns skrivna instruktioner, givna tidsramar etc. Informera de aktuella sökande på förhand om eventuellt arbetsprov och kom ihåg att ge återkoppling på resultatet efter utvärderingen.

Arbetspsykologiska tester 

KTH har ramavtal för externt rekryteringsstöd och dessa leverantörer är också vårt stöd vid genomförande av arbetspsykologiska tester. Du kan läsa mer om vad som ingår vid avrop av tester samt vilka olika typer av tester som erbjuds på intranät på sidan KTH:s avtal med externa leverantörer som genomför tester åt oss

Personlighetstest

Går ut på att få en uppfattning om den generella karaktärstyp och viktiga personliga egenskaper. Man tittar exempelvis på samarbetsförmåga, initiativförmåga och vilka drivkrafter personen har.

Färdighetstester

Mäter begåvning och färdigheter, exempelvis verbal, numerisk och analytisk förmåga.