Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Amanuens

Informationen på denna sida guidar dig genom rekryteringsprocessen av en Amanuens och underlättar och bidrar till att kvalitetssäkra och effektivisera processen. Kontakta alltid din skolas HR-avdelning för att starta upp processen.

Rekryterande chef i samarbete med skolans HR genomför denna planering inför uppstart av en ny rekryteringsprocess och tar fram en anställningsprofil/kravprofil.

En anställning som Amanuens vid KTH är regleras enligt Högskoleförordningen.

För att rekrytera Amanuens behöver du inget rekryteringstillstånd. Däremot behöver du som chef känna till de bestämmelser som Amanuens anställning reglerar av innan du kontaktar HR.

På KTH har vi dessa tre underbenämningar för att skilja olika typer av amanuenser:

  • forskningsamanuens - research student assistant

  Definition: amanuens som arbetar i forskningsprojekt

  • undervisningsamanuens - teaching assistant

  Definition: amanuens som arbetar med undervisning

  • administrativ amanuens - administrative assistant

  Definition: amanuens som arbetar med administrativa sysslor

Krav och begräsningar vid anställning av amanuens

Anställning av amanuens regleras i Högskoleförordningen. Följande krav och begräsningar finns vid anställning av amanuens:

  • Anställningen får motsvara högst 50% av full arbetstid.
  • Arbetet ska omfatta undervisning, administration eller medverkan i forskning eller konstnärlig forskning.
  • Endast den som är antagen till utbildning på grundnivå eller avancerad nivå kan anställas som amanuens.
  • En amanuens anställs högst ett år i taget. Anställningen kan förnyas i upp till tre år.

När du är redo att utlysa Amanuens anställningen, ladda ner och fyll i annonsmallen för Amanuens som finns under relaterade dokument.

Alla rekryteringsärenden hanteras via KTH:s rekryteringssystem Varbi.