Avtal externt rekryteringsstöd

Har du behov av extern hjälp vid rekrytering kontakta HR inom din skola/GVS. I första hand HR-ansvarig för att gå igenom ditt behov av hjälp.

KTH har tecknat ramavtal avseende rekryteringsstöd. Ramavtalet är uppdelat i tre tjänstekategorier, se egen flik i menyn.

Rätt att avropa har HR-ansvariga samt inköpsansvariga på skolorna och GVS. Pris för respektive tjänst/produkt erhåller du från dem som är behöriga att avropa, detta då prisuppgifterna är sekretessbelagda på begäran av leverantörerna.

Innan en avropsförfrågan görs skall beslut om rekryteringstillstånd finnas.

För högre ledande befattningar (framför allt chefsrekryteringar) kontakta också Maria Salling funktionsansvarig rekrytering för stöd kring avropet.

Telefon 08 790 70 80 eller mail msalling@kth.se

För mer information om själva ramavtalet kontakta HR-ansvarig eller inköpsansvarig på din skola eller GVS.

Kontaktperson på KTH
Maria Salling, Funktionsansvarig rekrytering, telefon 08 790 70 80 eller mail msalling@kth.se

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Innehållsansvarig:rekryteringsannonser@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2019-08-13