Till innehåll på sidan

Avtal externt rekryteringsstöd

Har du behov av extern hjälp vid rekrytering? Kontakta ditt lokala HR-stöd, och i första hand HR-ansvarig, för att gå igenom ditt behov av hjälp och avropa stödet.

Ramavtal, rekryteringsstöd avseende ledande befattningar har täcknats med Poolia.
Avtalet gäller från 2023-05-01 till 2025-04-30 med möjlighet till 2 st. förlängningar à 1 år.
För frågor avseende själva avtalet kontakta avtalsansvarig Maria Salling  gruppchef rekrytering.

Med ledande befattningar menar vi rekrytering av akademisk personal som professorer, lektorer, adjunkter, forskare samt chefer, IT-chefer/IT-specialister och specialister inom marknadsutsatta grupper. Med specialister och nyckelpersoner inom marknadsutsatta grupper avses i ramavtalet: Personer som har en kompetens central för KTH vid det aktuella rekryteringstillfället och där konkurrensen om kompetensen är stor.

Rekryteringsstödet avser både hela processer, inklusive rekryteringsadministration om så önskas, med eller utan search samt enskilda tjänster, som second opinion, tester, referenstagning och bakgrundskontroller.

För rekryteringsstöd av kontorspersonal* samt bemanningskonsulter använder KTH det statliga ramavtalet via Kammarkollegiet (Avropa.se). Avrop av rekryteringstjänster ska även i detta fall gå via HR-ansvarig. Gå in på Ramavtal - Avropa.se  under övriga tjänster och underrubrik Bemannings- och Rekryteringstjänster för mer information samt om du ska avropa bemanningstjänster.

*Med kontorspersonal avses sådan personal som inte är chefer, som inte har spetskompetens och som inte är en IT-specialist inom olika delar av verksamhetsstödet. Det kan handla om anställda som arbetar inom juridik, ekonomi, IT, administration, kommunikation, internservice, HR och drifttekniker.

Rätt att avropa (avropet görs via Wisum) har HR-ansvariga samt inköpsansvariga för din enhet inom VS. De kan också ge mer information om tjänsterna och produkterna samt pris för respektive tjänst/produkt. Prisuppgifterna är sekretessbelagda på begäran av leverantörerna. Avrop görs via Wisum. 

Innan en avropsförfrågan görs skall beslut om rekryteringstillstånd finnas.