Till innehåll på sidan

Avtal externt rekryteringsstöd

Har du behov av extern hjälp vid rekrytering kontakta HR inom din skola/VS. I första hand HR-ansvarig för att gå igenom ditt behov av hjälp.

KTH har tecknat ramavtal avseende rekryteringsstöd. Ramavtalet är uppdelat i tre tjänstekategorier .

Rätt att avropa har HR-ansvariga samt inköpsansvariga på skolorna och verksamhetsstöd (VS). Pris för respektive tjänst/produkt erhåller du från dem som är behöriga att avropa, detta då prisuppgifterna är sekretessbelagda på begäran av leverantörerna. Avrop görs via Wisum. 

Innan en avropsförfrågan görs skall beslut om rekryteringstillstånd finnas.

För högre ledande befattningar (framför allt chefsrekryteringar) kontakta gärna Maria Salling  funktionsansvarig rekrytering Telefon 08 790 70 80 för stöd kring avropet.

För mer information om själva ramavtalet kontakta HR-ansvarig eller inköpsansvarig på din skola eller verksamhetsstödet (VS).