Till innehåll på sidan

Arbetsgivarverket-Anställning i staten

Skriften Anställning i staten  är en vägledning och uppslagsbok för statliga arbetsgivare och innehåller en redogörelse för reglerna om anställning i staten samt regler om anställningsskydd med särskild tonvikt på förhållandena inom statlig förvaltning.

Anställning i staten

Skriften reviderades senast 2023-04-11

Innehållsansvarig:Marianne Norén
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2023-11-14