Till innehåll på sidan

Nyhetsarkiv

 • Publicering av annonser har sommarstängt 10 juli - 4 augusti

  Publicerad 2023-05-09
  Läs artikeln
 • Rekryteringstillstånd ny version

  Publicerad 2021-05-26

  Nu finns en ny version av rekryteringstillståndet i Blankettarkivet.

  Läs artikeln
 • Nya Varbimanualer

  Publicerad 2020-08-20

  Samtliga manualer till Varbi har gåtts igenom och uppdaterats. Nytt innehåll har tillkommit för funktionerna Urvalsfrågor och KBR-modulen (kompetensbaserad rekrytering).

  Läs artikeln
 • KTH-specifik KBR-modul

  Publicerad 2019-12-10

  Nu innehåller KBR-modulens intervju- och referenstagningsmall KTH-specifik inledningstext, instruktioner till intervjuare och KTH-specifika frågor förutom de frågor som ingår i KBR-modulen.

  Läs artikeln
 • Ändringar i rekryteringssystemet

  Publicerad 2019-11-25
  Läs artikeln
 • 1-31 januari - ny ansökningsperiod för befordran till lektor och professor

  Publicerad 2019-11-25

  Nästa period för ansökan om befordran till lektor och professor infaller den 1-31 januari 2020.

  Läs artikeln
 • Möjlighet att välja till kvalificeringsfråga vid rekrytering av forskare och forskningsingenjör

  Publicerad 2019-05-22
  Läs artikeln
 • JML/GDPR och annonsmallar

  Publicerad 2018-09-26
  Läs artikeln
 • Nya mallar för inrättande av anställning och anställningsprofiler

  Publicerad 2018-05-16

  Nya mallar för anhållan om anställning/inrättande av anställning och anställningsprofiler

  Läs artikeln
 • Fakultetsrådets nya anvisningar om antagning som docent

  Publicerad 2018-02-09
  Läs artikeln
 • Rapport om lärar- och forskaranställningar utanför tenure track

  Publicerad 2018-01-16
  Läs artikeln
 • Datum för samannonsering av doktorander 2018

  Publicerad 2017-12-21

  Notera att första datumet är torsdagen den 22 februari.

  Läs artikeln
 • Ansökningsperiod för befordran till lektor och professor 1-31 januari 2018

  Publicerad 2017-10-18
  Läs artikeln
 • Rekryteringsannonser byter personal

  Publicerad 2017-08-18
  Läs artikeln
 • Ändring i rutin vid förlängning av annonser

  Publicerad 2017-08-16

  Från och med måndag den 21 augusti måste skolorna och rekryteringsansvariga själva meddela de sökande om förlängningen.

  Läs artikeln
 • Nya guider om annonsering

  Publicerad 2017-08-07

  Guiden "Skapa annons" har uppdaterats och en ny guide som heter "Begära publicering, ändring eller förlängning av annons" har skapats. Gå till "Guider till rekryteringssystemet" i vänstermenyn för att...

  Läs artikeln
 • ”Rekrytering på KTH - handläggarperspektivet” - HT16

  Publicerad 2016-10-18
  Läs artikeln
 • Avbryta rekrytering

  Publicerad 2016-09-29

  Avbryta rekrytering - Instruktioner och beslutsmall

  Läs artikeln
 • Datum för samannonsering 2016

  Publicerad 2015-12-28
  Läs artikeln