Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Skriv en bra rekryteringsannons

Rekryteringsannonsen är det viktigaste verktyget för att attrahera rätt sökande till din tjänst och KTH. Kontakta din HR-avdelning för att få hjälp och ett bollplank när du ska skriva din annons.

Annonstexten

Annonsen är den mest synliga delen av rekryteringsprocessen. Målet är att attrahera rätt kandidater att söka jobbet. Sätt dig därför alltid in mottagarens situation och skriv utifrån detta och vad målgruppen kan tänkas vara intresserad av att veta och blir attraherade av. Du kan inte berätta allt i annonsen utan skriv kort och lockande. Mer detaljerad information om tex avdelningen eller ett projekt kan du länka till eller berätta mer om vid en kommande intervju. Annonsen ska följa den annonsmall som Personalavdelningen tillhandahåller på rekryteringssidan på intranätet för respektive anställningskategori.

Att skriva en tydlig och attraherande annonstext

Här kommer några tips att tänka på för att skriva en tydlig och attraherande annonstext. Lärarannonser har specifika rekryteringsprocesser  som måste följas och som även kan beröra annonsutformningen.

  • Beskriv arbetsuppgifterna, gruppen man kommer att tillhöra, vem den sökanden rapporterar till samt om man är del av ett nätverk eller annan funktion. Ingår strategiskt eller personalansvar ska detta finnas med samt andra relevanta aspekter.
  • Ange kvalifikationskrav med utgångspunkt i krav-/anställningsprofil. Särskilj skall-krav från meriterande krav. Variera punktlistor med meningar.
  • Ange andra kompetens- och kunskapskrav som är viktiga för arbetet tex kunskaper i Excel, ett språk eller en metod.

Tänk på att skall-kraven är viktiga inte bara för att få rätt kunskapsnivå hos de sökande, utan kan även vara ett strategiskt verktyg för att undvika överklaganden av anställningsbeslutet eller för att inte riskera ohanterbart många sökande.

När det kommer till vilka andra kunskaper och kompetenser som eftersöks både faktiska kunskaper och personliga egenskaper, försök sätta kompetenserna i sitt sammanhang. Varför behövs kompetensen, till vad ska man använda den? Fundera på varför just dessa tex personliga egenskaper är viktiga i den aktuella rollen.

 Tips för att komma igång

  • Kartlägg din målgrupp. Detta är det viktigaste arbetet och är kanske redan gjort från arbetet med kravprofilen. Vem är det vi söker och var kan de tänkas finnas? Var jobbar de idag och vad skulle locka dem till just denna roll.
  • Beskriv rollen och vilka fördelar den innebär, "Whats in it for the candidate"
  • Skriv utifrån och in och inte inifrån och ut- vi kan inte berätta allt i annonsen. Plocka fram det viktigaste och lyft det så tidigt som möjligt i annonsen.
  • Skriv inte för långt- mottagaren måste kunna ta till sig texten och budskapet går fram på ett tydligt sätt. Inte minst om kandidaten läser annonsen och söker tjänsten via en smartphone eller padda.