Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Samannonsering av doktorandplatser

I syfte att marknadsföra KTH och för att informera så många intresserade som möjligt, ska alla lediga doktorandplatser (studieplatser inom utbildning på forskarnivå) annonseras samtidigt, dels via vår hemsida genom digitala annonser och dels via gemensam annonspuff i minst en relevant publikation.

Datum för samannonsering 2024

Torsdag 8 februari (centralt annonsstopp fredag 2 februari)

Torsdag 7 mars(centralt annonsstopp fredag 1 mars)

Torsdag 4 april(centralt annonsstopp onsdag 27 mars) 

Torsdag 2 maj(centralt annonsstopp fredag 26 april)

Onsdag 5 juni(centralt annonsstopp fredag 31 maj)  

Torsdag 5 september (centralt annonsstopp fredag 30 augusti)

Torsdag 3 oktober (centralt annonsstopp fredag 27 september)

Torsdag 7 november (centralt annonsstopp fredag 1 november)

Torsdag 5 december(centralt annonsstopp fredag 29 november)

Inlämning av anställningsprofil enligt HR:s instruktioner.

Annonsering av alla lediga studieplatser inom utbildning på forskarnivå skall ske KTH-gemensamt nio gånger per år vid vissa förutbestämda tidpunkter; februari, mars, april, maj ,juni ,september, oktober, november och december. Annonseringen handläggs av personalavdelningen (VS) och är godkänd via rektorsbeslut.

Eventuell kompletterande annonsering av lediga studieplatser inom utbildning på forskarnivå får endast ske i tidsmässigt samband med samannonseringstillfället.

Respektive skola bör också regelmässigt distribuera information om lediga platser till andra lärosäten med motsvarande ämnen.

Annonsering behöver dock inte ske:

  • vid antagning av doktorand som skall genomgå utbildning inom ramen för en anställning hos en annan arbetsgivare än KTH.
  • vid antagning av en doktorand som tidigare har påbörjat sin utbildning på forskarnivå vid ett annat lärosäte, eller
  • om det finns liknande särskilda skäl.

Annonsering ska inte ske:

  • när det handlar om en industridoktorand.