Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Presentation av KTH

En allmän presentation av KTH ska alltid finnas med överst i annonsen. Därefter kan du lägga en länk till skolan eller avdelningens egen webbsida för mer information om den specifika verksamheten i allmänhet. Information om verksamheten, avdelningen, projektet mm beskrivs närmre under rubriken "Arbetsuppgifter" eller "Projektbeskrivning" beroende på vilken anställningsprofil tjänsten avser.

KTH svensk

KTH är ett av Europas ledande tekniska universitet och en viktig arena för kunskapsutveckling. Som Sveriges största universitet för teknisk forskning och utbildning samlar vi studenter, forskare och fakultet från hela världen. Vår forskning och utbildning omfattar såväl naturvetenskap som alla grenar inom teknik samt arkitektur, industriell ekonomi, samhällsplanering, teknisk historia och filosofi.

KTH engelsk

KTH Royal Institute of Technology in Stockholm has grown to become one of Europe’s leading technical and engineering universities, as well as a key centre of intellectual talent and innovation. We are Sweden’s largest technical research and learning institution and home to students, researchers and faculty from around the world. Our research and education covers a wide area including natural sciences and all branches of engineering, as well as architecture, industrial management, urban planning, history and philosophy.