Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Regler för annonsering

All rekryteringsannonsering på KTH ska gå via personalavdelningen på GVS. Genom KTH:s regelbundna annonsering med en enhetlig layout och logo får KTH en visuell identitet som blir kännetecknande för KTH:s profil och image. KTH använder sig av ett rekryteringssystem där vi hanterar hela rekryteringsprocessen inklusive annonsering för alla typer av rekryteringar, från initieringsfas till prövning och beslut om anställning.

Annonsregler

KTH:s regler för annonsering finns i "Riktlinje om annonsering av anställning" .
Annonstiden är minst 10 kalenderdagar räknat från dagen då annonsen publicerades. I fråga om anställning av lärare (biträdande lektor, lektor och professor) ska annonstiden vara minst tre veckor. Anställningsprofil på svenska är minimikrav. 

OBS! För att säkerställa att annonser publiceras och förlängs i tid, ska man skicka in begäran om publicering minst tre arbetsdagar i förväg. Alla annonser hanteras i den ordning de kommer in. För förlängning av ansökningstid innebär det att om sista ansökningsdagen är en måndag bör begäran om förlängning komma in senast på onsdagen veckan innan. Om sista ansökningsdagen är en fredag bör begäran om förlängning skickas in senast på tisdagen osv. 

.

.