Rekrytering på KTH

När du ska påbörja en rekrytering kontakta HR på din skola för att gå igenom ditt behov. Alla rekryteringsärenden hanteras via KTH:s rekryteringssystem. På rekryteringssidorna finner du administrativt stöd till rekryteringsprocessen samt mallar för att starta upp processen.

På rekryteringssidorna hittar du information som rör rekrytering på KTH. Du kan läsa mer om våra generella regler om rekrytering, till exempel beslut om att avbryta en anställning, engelska översättningar av akademiska befattningar, expediering av anställningsbeslut, överklagande samt information om jävsregler.

Avsnittet om läraranställningar vänder sig till personal som deltar i handläggningen av anställning av lärare. Här finns information om bl.a. anställningsprofiler, adjunktanställningar och om det beredande organen anställningsnämnden samt befordrings- och rekryteringsnämnderna.

Övriga anställningar på KTH omfattar teknisk, administrativ och servicepersonal (förkortas T/A/S) . KTH rekryterar även doktorander och annan akademisk personal som inte utförs genom sakkunniggranskning, exempelvis postdoktorer, forskare m.fl. Du kan läsa mer om behovsanalyser, kravprofiler, planering av rekryteringsarbetet och olika urvalsmetoder som används i dessa rekryteringssammanhang.

Avsnittet annonsering informerar om regler för annonsering, våra perioder för samannonsering av doktorandanställningar, våra annonsavtal när det gäller digitala rekryteringsannonser samt gemensamma presentationstexter om KTH och våra olika skolor.

Kontakt vid frågar om rekryteringssystemet

rekryteringssystem@kth.se