Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Rekrytering på KTH

KTH:s personal är vår största tillgång och förutsättningen för att KTH ska vara en internationellt framgångsrik teknisk högskola. Det är därför viktigt att rekrytering av personal sker strategiskt och strukturerat samt enligt KTH:s rutiner och mallar.

På rekryteringssidorna finner du information och vägledning kring KTH:s rekryteringsprocesser och hur du påbörjar en rekrytering.

Här finner du också mallar och guider för de olika faserna av rekryteringsprocessen t.ex. annonsering, generella regler t.ex. beslut om att avbryta en rekrytering, engelska översättningar av akademiska befattningar, expediering av anställningsbeslut, överklagande samt information om jävsregler. Här hittar du kontaktuppgifter för de olika områdena inom rekrytering vid VS och för respektive skola samt kontaktperson för employer branding.

Inom staten ska anställningar utlysas och tillsättas efter förtjänst och skicklighet.

Rekryteringsprocessen ska präglas av saklighet, objektivitet och rättvisa. Som myndighet är KTH förpliktigad att rekrytera enligt Lagen om offentlig anställning . Lagen innebär att beslut om all statlig anställning ska fattas på sakliga grunder såsom förtjänst och skicklighet. Med förtjänst menas den vana som har förvärvats genom tidigare anställning hos staten. Skicklighet avser de faktorer som påverkar den sökandes lämplighet för tjänsten. All väsentlig erfarenhet bör tillgodoräknas inom ramen för skicklighet. Enligt lagen om offentlig anställning ska skickligheten sättas främst.

Alla rekryteringsärenden, förutom stipendier, hanteras via KTH:s rekryteringssystem Varbi.