Rekrytering på KTH

KTH:s personal är vår största tillgång och förutsättningen för att KTH ska vara en internationellt framgångsrik teknisk högskola. Det är därför viktigt att rekrytering av personal sker strategiskt och strukturerat samt enligt KTH:s rutiner och mallar

På rekryteringssidorna finner du information och vägledning kring KTH:s rekryteringsprocesser och hur du påbörjar en rekrytering.

Här finner du också mallar och guider för de olika faserna av rekryteringsprocessen t.ex. annonsering, generella regler t.ex. beslut om att avbryta en rekrytering, engelska översättningar av akademiska befattningar, expediering av anställningsbeslut, överklagande samt information om jävsregler.

Alla rekryteringsärenden, förutom stipendier, hanteras via KTH:s rekryteringssystem Varbi.

KTH:s styrdokument inom området rekrytering

Personal Rekrytering och Employer Branding, personalavdelningen GVS

Maria Salling
Maria Salling
funktionsansvarig rekrytering 087907080

Kontakt vid allmänna frågor om rekrytering avseende:

Teknisk-, administrativ- och servicepersonal, forskare, forskningsingenjörer, doktorander, postdoktorer, amanuenser och tillfälliga (intermittenta) anställningar:
rekryteringsannonser@kth.se

För allmänna frågor om rekrytering av lärare kontakta Personalavdelningen GVS på:

academic@kth.se

​​För frågor som rör annonsering:

  rekryteringsannonser@kth.se

​Kontakt som rör frågor om stipendier:

stipendiegranskning@kth.se

Kontakt vid frågor om rekrytering avseende Läraranställningar:

Här hittar du kontaktpersoner  vid anställning av lärare, antagning av docenter, befordran av lärare samt vid utnämning av vissa titlar.

För frågor om rekryteringssystemet ska du i första hand vända dig till din superuser på skolan och i andra hand till:

rekryteringssystem@kth.se

För frågor kring etablering som arbetstagare i Sverige: 

​I samband med rekrytering från utlandet bör den sökande i god tid erbjudas kontakt med KTH Relocation, för stöd och vägledning i frågor relaterade till etablering i nytt land. KTH Relocation bistår även rekryterande personal.

relocation@kth.se

Kontakt vid rekryteringsfrågor till skolans HR:

ABE persadm@abe.kth.se

CBH vs-hr@cbh.kth.se

EECS hittar du här

ITM persadm@itm.kth.se

SCI hr@sci.kth.se

Kontaktpersoner för läraranställningar:

Här finns kontaktuppgifter till kontaktpersoner på skolorna