Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Intervju-, bedömnings- och referensmall

Här hittar du KTH-anpassade intervju-, bedömnings- och referensmallar för teknisk, administrativ- och servicepersonal, forskare, forskningsingenjörer, postdoktorer, Amanuenser och tillfälliga (intermittenta) anställningar.

Som man frågar får man svar

KTH har valt att använda sig av metoden kompetensbaserad rekrytering (KBR). Metoden innebär att arbeta på ett strukturerat sätt med fokus på att rätt kompetens rekryteras i förhållande till verksamhetens behov samt att på ett likvärdigt och kvalitativt sätt bedöma personliga kompetenser hos sökande. KBR-metoden inkluderar användandet av strukturerade intervjuer med beteendeinriktade frågor. ​

I KTH:s rekryteringssystem Varbi kan de personliga kompetenser som finns i rekryteringstillståndet/anställningsprofilen/annonsen markeras och detta genererar en intervju- och referensmall med frågebatteri för de utvalda kompetenserna. Kontakta din skolas HR-avdelning som hjälper dig med denna hantering i Varbi. Du hittar dessa intervju- och referensmallar under relaterade dokument.

Det är också viktigt att bedöma intervjusvaren på ett strukturerat sätt med hjälp av en gemensam mall/skala, oavsett om du intervjuar tillsammans med andra eller på egen hand. Använd gärna bedömningsmallen .

Kontakta din skolas HR för mer information kring kompetensbaserad rekrytering samt för stöd i upplägget och utförandet av strukturerade intervjuer.