Till innehåll på sidan

Innehåll

På denna webbsida hittar du information om beredning av ärenden, rektors och universitetsdirektörens beslutsfattande samt användning av systemstöd för elektroniskt signering av vissa typer av beslut.

Handläggning av ärenden beskrivs i arbetsordning vid KTH

I avsnitt 10 i arbetsordning vid KTH beskrivs generellt handläggning av ärenden. Klicka här för att komma till webbsidan övergripande styrning där arbetsordningen finns publicerad.

Frågor eller synpunkter på denna webbsida

Om du har frågor eller synpunkter på denna webbsida kan du höra av dig till Johan Gerdin vid ledningskansliet inom verksamhetsstödet. Webbsidan är senast aktualitetsgranskad i december 2022.

Innehållsansvarig:Johan Gerdin
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2022-12-19