Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Handläggning av ärenden

På denna webbsida hittar du information om beredning av ärenden, rektors och universitetsdirektörens beslutsfattande samt användning av systemstöd för elektroniskt signering av vissa typer av beslut.

Handläggning av ärenden beskrivs i arbetsordning vid KTH

I avsnitt 10 i arbetsordning vid KTH beskrivs generellt handläggning av ärenden. Arbetsordningen finns på: Övergripande styrning

Frågor eller synpunkter på denna webbsida

Om du har frågor eller synpunkter på denna webbsida kan du höra av dig till Johan Gerdin vid ledningskansliet inom verksamhetsstödet. Webbsidan är senast aktualitetsgranskad i december 2022.