Till innehåll på sidan

Den administrativa årscykeln på ITM

Som ledare finns det olika aktiviteter kopplade till ITM-skolans administrativa årscykel. Här får du en överblick över vad som sker när i tid, så att du bättre kan planera din tid.

ITM-skolans årshjul visar vilka administrativa aktiviteter som sker när. Syntolkning nedan.
Många av årets administrativa aktiviteter är återkommande varje år. Läs nedan vad som sker månad för månad.

Årets administrativa aktiviteter på ITM 

Januari

 • Årsredovisning
 • Analys av bokslut
 • Planering av utvecklingssamtal
 • Ledarskapsinternat
 • Tentaperiod 2

Februari

 • Fakultetsutveckling planer
 • Skyddsrond

Mars

 • Rektorsbesök
 • Hållbarhetsmål
 • Ledningens genomgång
 • Omvärldsanalys
 • Tentaperiod 3

April

 • Kvalitetsdialog
 • Omtentaperiod 2
 • Tertial 1 ek
 • Extern miljörevision
 • Schemaremiss

Maj

 • Tertial 1 ek
 • Upphandlingsbehov
 • Inventering

Juni

 • Delårsbokslut
 • Lönekartläggning
 • Omtenta period 3
 • Tentaperiod 4

Juli

 • Semester

Augusti

 • Omtentaperiod 4
 • Uppföljning anställningsform
 • Lönesamtal

September

 • Delegationer
 • Inköpsbehov tjänster
 • Skoldialog
 • Tertial 2 ek

Oktober

 • Tentaperiod 1
 • Bisyssla
 • TB budget
 • Budget

November

 • Intern miljörevision
 • Ledningens genomgång
 • Budget

December

 • Omtentaperiod 1
 • Fördelning av anslag
 • Upphandling
 • Verksamhetsplan för nästa år
 • Årsbokslut
 • Budget