Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Personalplanering och budget

Här finns information om ditt ansvar inom bemanning, budget och rekrytering på ITM-skolan.

Vid budgetarbete och innan rekrytering ska du som chef personalplanera. Innan påbörjad rekrytering ansvarar du som chef för en avstämning mot verksamhetsplan och budget. Du ansvarar för att både lång- och kortsiktiga behov av personal ska omses.

Delegation avseende budget och bemanning av institutioner:

  • Säkerställa att en årsbudget upprättas och efterföljs för samtliga forskningsprojekt.
  • Tillsammans med verksamhetscontroller budgetera insitutionens fakultetsmedel.
  • Samordna och godkänna årlig bemanning av insitutionens personal totalt per person med studierektorer och projektledare tillsammans med verksamhetscontroller.
  • Skapa en såväl lång- som kortsiktig försörjning av personal, vilket innebär såväl rekrytering, utveckling som avveckling.

Rekrytera på ITM-skolan