Till innehåll på sidan

Rekrytering på ITM

Eftersom KTH:s ambition är att vara en internationellt framgångsrik teknisk högskola, är rekrytering av personal viktigt för oss. Förutom de lagar och riktlinjer som vi behöver förhålla oss till som statlig arbetsgivare, är det viktigt att rekryteringen sker strategiskt, strukturerat och med god framförhållning.

HR hjälper dig igenom de olika stegen

ITM HR hjälper till vid all form av rekrytering. Beroende på vilken typ av personal som du vill rekrytera, ser processen olika ut. Kontakta itmlarartillsattningar@itm.kth.se  gällande all rekrytering av lärartillsättningar vid ITM och persadm@itm.kth.se  vid övriga ärenden.

Rekryteringens 10 steg

1. Identifiering av behov, 2. Kravprofil: Befattningsbeskrivning & Kravspecifikation, 3. Godkännande av prefekt, skolchef och ev. andra instanser, 4. Annonsering, 5. Urval, 6. Intervjuer, 7. Referenstagning, 8. Sammanställning, 9. Erbjudande om anställning, 10. Introduktion

Olika kategorier av rekryteringar

TA-personal

Forskarinriktad & T/A/S-personal

Detta omfattar forskare, forskningsingenjörer och Teknisk-, Administrativ- eller Servicepersonal (T/A/S) och kräver rekryteringstillstånd. Så här går det till: 

 1. Först ska rekryteringstillståndet godkännas på skolans samverkansmöte (SSG), se datum nedan.
 2. Skapa sedan en anställningsprofil/annons och mejla den tillsammans med rekryteringstillståndet till persadm@itm.kth.se .
 3. När annonsen är inlagd i Varbi tar det ca 3 dagar till publicering.

Mallar och tips vid forskarrekrytering

Doktorand

Doktorander

Doktorandanställningar samannonseras 9 gånger per år. Så här går det till:

 1. Fyll i anställningsprofil för doktorander (svenska är obligatoriskt, engelska tillval).
 2. Mejla den till persadm@itm.kth.se  tillsammans med prefekts och skolchefs godkännande (genom FW- eller CC-mail).
 3. Annonsen ligger ute i minst 10 dagar (3-4 veckor rekommenderas) och sista ansökningsdag bör vara en vardag.

Mejla persadm@itm.kth.se  senast 3 vardagar innan sista ansökningsdatum om du vill förlänga annonstiden.

Datum för samannonsering finns längre ner på sidan.

Postdoc in lab

Postdoktorer

Rekrytering av postdoktorer sker löpande. Inget rekryteringstillstånd behövs. Så här går det till:

 1. Börja med att läsa om postdoktoravtalet .

 2. Be om ett skriftligt godkännande av prefekt via mejl.
 3. Mejla anställningsprofilen/annonsen ihop med godkännandet till persadm@itm.kth.se .
 4. När annonsen är inlagd i Varbi tar det ca 3 dagar till publicering.
Lärare och studenter

Lärare

Detta omfattar adjunkter, biträdande lektorer, lektorer, professorer, befordringar samt affilieringar, adjungeringar och gästprofessorer. 

Så här går rekrytering till:

 1. Ta kontakt med FFA på ITM .
 2. Rekrytering sker löpande, men anställningsnämndens sista möte innan sommaren är i mitten av juni. 

Så här går befordran till:

 1. Befordran till lektor sker tre gånger/år och till professor en gång/år (se deadlines nedan).
 2. Skicka stödbrev (inkl. prefekts signatur) till itmlarartillsattningar@itm.kth.se  och FFA en månad innan befordran.
Studenter i grupp

Amanuenser

För att rekrytera amanuens behöver du inget rekryteringstillstånd. Så här går det till:

 1. Börja med att bekanta dig med KTH:s bestämmelser, exempelvis:
  • att anställningen får motsvara högst 50% av full arbetstid,
  • att den anställde måste vara antagen till utbildning på grundnivå eller avancerad nivå.
  • Specificera vilken typ du söker: Forskningsamanuens, undervisningsamanuens eller administrativ amanuens.
 2. Mejla anställningsprofil/annons för amanuenser med godkännande från prefekt till persadm@itm.kth.se .
 3. När annonsen är inlagd i Varbi tar det ca 3 dagar till publicering.
Kvinna föreläser

Timanställda

Timanställning/arvodering finns till för kortare uppdrag, exempelvis kursassistenter. Generellt ska det användas sparsamt. En person som anställs som arvodist anställs enligt § 5.1 lagen om anställningsskydd (1982:80). Om personen är student och ska arbeta regelbundet under flera månader rekommenderar vi att anställa personen som amanuens.

Lova aldrig arbete för arvodist innan det stämts av med enhetschef och HR.

Så här går det till:

 1. Fyll i Uppdragsbeskrivning timanställda (pdf 185 kB) .
 2. Be om ett skriftligt godkännande av enhetschef och prefekt via mejl.
 3. Mejla uppdragsbeskrivningen ihop med godkännandet till persadm@itm.kth.se  och verksamhetskontroller (Vhc) tillsammans med namn, personnr, adress och mejladress till arvodist.
 4. HR kontrollerar LAS och upprättar en anställningsbekräftelse. Bekräftelsen skrivs på max 360 dagar.

Se alla stegen i anställningsprocessen via länken nedan. 

Viktiga datum

HR deadlines på ITM-skolan

Samverkansmöten