Till innehåll på sidan

Rekrytering på ITM

Eftersom KTH:s ambition är att vara en internationellt framgångsrik teknisk högskola, är rekrytering av personal viktigt för oss. Förutom de lagar och riktlinjer som vi behöver förhålla oss till som statlig arbetsgivare, är det viktigt att rekryteringen sker strategiskt, strukturerat och med god framförhållning.

HR hjälper dig

ITM HR  hjälper till vid all form av rekrytering. Beroende på vilken typ av personal som du vill rekrytera, ser processen olika ut.

Kontakta itmlarartillsattningar@itm.kth.se  gällande all rekrytering av lärartillsättningar vid ITM.

Olika kategorier av rekryteringar

Rekryteringsprocess för lärare

Lärare

Detta omfattar adjunkter, biträdande lektorer, lektorer, professorer, befordringar samt affilieringar, adjungeringar och gästprofessorer.

Rekryteringsprocess för amanuenser

Amanuenser

En student på grund- eller avancerad nivå kan anställas som amanuens för att arbeta med exempelvis undervisning, administration eller orskning. Inget rekryteringstillstånd krävs. 

Rekrytering steg för steg

  1. Identifiering av behov
  2. Kravprofil: Befattningsbeskrivning & Kravspecifikation
  3. Godkännande av skolchef, och ev. andra instanser
  4. Annonsering
  5. Urval
  6. Intervjuer
  7. Referenstagning
  8. Sammanställning
  9. Erbjudande om anställning
  10. Introduktion