Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Personalfrågor vid ITM-skolan

HR ITM arbetar med strategiska personalfrågor och handlägger alla anställningsärenden, befordringsärenden, tillsättningar av högre tjänster, arbetsmiljöfrågor, jämställdhetsfrågor, stipendieärenden, granskar reseräkningar och utlägg, registrerar alla arvoden samt övrig personaladministration.

Vårt uppdrag är också att se till att skolan följer lagar och förordningar samt KTH:s riktlinjer i personalärenden.

HR-kalender på ITM-skolan

Detta kalendarium riktar sig till anställda vid ITM-skolan och innehåller viktiga deadlines och möten att förhålla sig till gällande underlag och annat material som skickas till HR ITM.

HR Deadlines

Processer inom personalfrågor 

Ersättningar

KTH:s löneriktlinjer
Läs mer om timlön och arvode

Observera att underlag som kommer in för nya arvodister inte hanteras till nästkommande lönekörning, utan det dröjer minst till nästföljande månad innan utbetalning sker.

I mån av tid hanteras arvoden, utlägg och reseräkningar som kommer in senare än deadline (dock senast dagen före lönekörning).

Rekrytering

Vänligen kontakta HR ITM innan rekrytering.

Mer om rekrytering

Introduktion av nyanställda

Introduktion, eller onboarding, är en viktig del i en organisations framgång. Det är mer än att bara ge information till sina nya medarbetare. På ITM-skolan finns en introduktionsplan, en film och en välkomstmapp i onboarding-paketet.

Mer om omboarding/introduktion

Kontakta oss 

Hör av dig till någon av oss på HR ITM, så försöker vi hjälpa dig: persadm@itm.kth.se .

Ska du rekrytera lärare kontaktar du ITMlarartillsattningar@itm.kth.se

Kontaktlista till HR ITM