Till innehåll på sidan

Lönerevision

Partsgemensam information mellan KTH och de lokala fackliga organisationerna avseende lönerevision 2020

Kontaktvägar

Kontakta din chef eller HR ansvarig vid skolan för frågor kring revision av lön.

Föreningar på KTH

Tidplan lönerevision 

Tidplan lönerevision 2020 (pptx 149 kB)

För medarbetare

Informationsmaterial till dig som medarbetare inför lönesamtalet med din chef.

Tips och råd inför lönesamtalet (doc 79 kB)

För lönesättande chef

Stöd till dig som är lönesättande chef inför lönesamtal och lönesättning.

Lönestatistik

Lönestatistik KTH 20200623 - ej chefer (pdf 154 kB)

Lönestatistik KTH 20200623 - chefer (pdf 151 kB)

Lönestatistik BESTA KTH 20200623 - ej chefer (pdf 161 kB)

​​Lönestatistik BESTA KTH 20200623 - chefer (pdf 153 kB)

Processmodell

Processmodell över lönerevisionsarbetet (pdf 87 kB)

Styrdokument

Riktlinje för lönebildning

Anvisning om lönekriterier

Förhandlingsprotokoll lönerevision 20191001

Saco-S (pdf 62 kB)

OFR/S (pdf 52 kB)

SEKO (pdf 48 kB)

Relaterade länkar

RALS OFR/S,P,O (RALS 2017-2020)

RALS SEKO (RALS 2017–2020)

RALS SACO-S (RALS 2017–2020)

Lönerevision 2020

Lönesättningen på KTH regleras genom centrala avtal med Saco-S, OFR/S och Seko.

Som en konsekvens av den rådande samhällssituationen så har de tidsbegränsade centrala löneavtalen på statlig sektor med OFR/S och Seko prolongerats till den 30 november 2020. Med Saco-S gäller tillsvidareavtalet RALS 2010-T.

Tidpunkten för när lokala lönerevisioner kan genomföras regleras i de kommande centrala avtalen med OFR/S (ST) och Seko. För Saco-S är revisionsdatum första oktober varje år.

Vid KTH har vi partsgemensamt kommit överens om att bästa förutsättningarna att genomföra en bra lönerevisionsprocess under rådande omständigheter är att genomföra lönesamtalen först efter årsskiftet 2020/2021. Vi kommer att partsgemensamt under hösten 2020 att arbeta med det förberedande lönebildningsarbetet.

Publicerat 2020-06-16.

Tidplan lönerevision 2020/2021 - preliminär

 • Juni och december 2020 - Partsgemensam/partsegen information.
 • November/december 2020 - Infomöte om löneprocessen på APT/avdelningsmöte.
 • Januari/februari 2021 - Lönesamtal.
 • Februari/mars 2021 - Lönesättande samtal Saco-S.
 • Februari/mars 2021 - Förhandlingar med OFR/S (ST) och SEKO.
 • Mars/april 2021 - Förhandling Saco-S, oeniga löesättande samtal.
 • Därefter återkoppling av ny lön och utbetalning av ny lön.

Årlig lönerevision

Du som är anställd vid KTH har rätt till ett lönesamtal med din närmaste chef där ni ska diskutera hur din arbetsprestation har varit under det gångna året. Lönesamtalet ska fokusera på arbetsprestation och resultat i förhållande till gällande lönekriterier. I samtalet får du också en möjlighet att redogöra för dina arbetsuppgifter och din arbetsinsats. Det är viktigt att både du och din chef är väl förberedda inför mötet så att det blir en så bra dialog som möjligt.

Lönesättningen på KTH regleras genom centrala avtal, de centrala avtalen säger bland annat att revision ska ske årligen.

Vad kännetecknar ett bra lönesamtal?

Några framgångsfaktorer som visat sig ha betydelse för att chef och medarbetare tycker att lönesamtalet har fungerat bra, är att chefen:

 • har skapat dialog där medarbetaren har fått diskutera sina arbetsuppgifter, prestation och resultat och fått möjlighet att redogöra för sina synpunkter

 • har förklarat och motiverat sina bedömningar

 • har tydliggjort hur medarbetaren ska kunna utvecklas och påverka sin lön

 • visat sig vara öppen för fortsatt dialog

Förberedelser – viktig förutsättning för ett bra lönesamtal

Förutsättningen för ett bra lönesamtal är att både chef och medarbetare är väl insatta i syftet med samtalet och har förberett sig väl genom att bl.a. ta del av lönekriterier och parternas gemensamma lönestatistik.

Alla medarbetare ska ges möjlighet att delta på ett informationsmöte (arbetsplatsträff eller liknande) innan lönesamtalen dras igång. Vid dessa möten tas information upp om samtalens upplägg, innehåll samt gällande lönekriterier. Förberedelserna bör fokusera på det som samtalet kommer att handla om – medarbetarnas arbetsuppgifter, resultat och skicklighet kopplat till verksamhetens mål och behov, KTH:s lönekriterier och medarbetarens lön. Det gäller således att inrikta förberedelserna på samtalets egentliga syfte, inte att förbereda sig inför en förhandling. Det är den skickligaste medarbetaren som ska ha hög lön, inte den skickligaste förhandlaren.

Såväl chef som medarbetare ska bidra till att samtalet präglas av öppenhet och respekt. Men chefen som arbetsgivarrepresentant har det största ansvaret för att samtalet genomförs på ett bra sätt.

Läs om olika modeller för lönesättning (doc 83 kB)

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Innehållsansvarig:Camilla Carlbom
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2020-08-27