Till innehåll på sidan

Doktorandstegen

Doktorandstegen är lokalt avtalade månadslöner som gäller för anställd som doktorand vid KTH.

Doktorandstegen

Beloppen gäller från och med 2020-10-01. Månadslöner avser heltid före skatt.

Grundlön (steg 1): 30 000 sek

30 % (steg 2): 31 000 sek

50 % (steg 3): 33 000 sek

80 % (steg 4): 34 500 sek

Doktorandstegens uppbyggnad

Steg 1 är ingångslön. Uppflyttning till steg 2, 3 och 4 sker efter uppnåendet av de delmål som definierats i ISP:n motsvarande 30 %, 50 % och 80 % av kraven för doktorsexamen. Vid avsteg från tidplanen i ISP:n ska huvudhandledaren i samråd med skolans forskarutbildningsansvarige ge skriftlig motivering. I avsaknad av tydliga, objektiva delmål i ISP:n ska uppflyttning ske efter 30 %, 50 % och 80 % av den planerade studietiden.

Förhandlingsprotokoll doktorandstegen 2020 (pdf 66 kB)

Datum för avtalets undertecknade 2021-02-26

Innehållsansvarig:ankie@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2021-03-11