Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Doktorandstegen

Doktorandstegen är lokalt avtalade månadslöner som gäller för anställd som doktorand vid KTH.

Doktorandstegen

Grundlön - steg 1: 32 000 kr (30 800 kr)

30 % - steg 2: 32 600 kr (31 600 kr)

50 % - steg 3: 35 000 kr (33 800 kr)

80 % - steg 4: 36 100 kr (35 100 kr)

Beloppen gäller från och med 2023-10-01. Fjolårets siffror i parantes. Månadslöner avser heltid före skatt.

Doktorandstegens uppbyggnad

Steg 1 är ingångslön. Uppflyttning till steg 2, 3 och 4 sker efter uppnåendet av de delmål som definierats i ISP:n motsvarande 30 %, 50 % och 80 % av kraven för doktorsexamen. Vid avsteg från tidplanen i ISP:n ska huvudhandledaren i samråd med skolans forskarutbildningsansvarige ge skriftlig motivering. I avsaknad av tydliga, objektiva delmål i ISP:n ska uppflyttning ske efter 30 %, 50 % och 80 % av den planerade studietiden.

Avvikelse från ingångslön

Avtal om högre lön får, efter samråd med personalchefen eller den personalchefen utser,
träffas vid en klart uttalad rekryteringskonkurrens eller vid en, för anställningen, relevant yrkeserfarenhet.