Till innehåll på sidan

Doktorandstegen

Doktorandstegen är lokalt avtalade månadslöner som gäller för anställd som doktorand vid KTH.

Doktorandstegen

Grundlön (steg 1): 30 800 kr

30 % (steg 2): 31 600 kr

50 % (steg 3): 33 800 kr

80 % (steg 4): 35 100 kr

Beloppen gäller från och med 2022-10-01. Månadslöner avser heltid före skatt.

Doktorandstegens uppbyggnad

Steg 1 är ingångslön. Uppflyttning till steg 2, 3 och 4 sker efter uppnåendet av de delmål som definierats i ISP:n motsvarande 30 %, 50 % och 80 % av kraven för doktorsexamen. Vid avsteg från tidplanen i ISP:n ska huvudhandledaren i samråd med skolans forskarutbildningsansvarige ge skriftlig motivering. I avsaknad av tydliga, objektiva delmål i ISP:n ska uppflyttning ske efter 30 %, 50 % och 80 % av den planerade studietiden.

Innehållsansvarig:ankie@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2022-11-23