Doktorandstegen

2019-10-01

Grundlön 30% 50% 80%
30 000 30 500 33 000 34 500

Steg 1 är ingångslön. Uppflyttning till steg 2, 3 och 4 sker efter uppnåendet av de delmål som definierats i ISP:n motsvarande 30 %, 50 % och 80 % av kraven för doktorsexamen. Vid avsteg från tidplanen i ISP:n ska huvudhandledaren i samråd med skolans forskarutbildningsansvarige ge skriftlig motivering. I avsaknad av tydliga, objektiva delmål i ISP:n skall uppflyttning ske efter 30 %, 50 % och 80 % av den planerade studietiden.

Förhandlingsprotokoll doktorandstegen 2019 (pdf 72 kB)

Datum för avtalets undertecknade 2019-11-08

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Innehållsansvarig:ankie@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2019-11-12