Doktorandstegen

2019-10-01

Grundlön (steg 1)
30 000 sek
30% (steg 2)
30 500 sek
50% (steg 3)
33 000 sek
80% (steg 4)
34 500 sek

(Månadslön heltid innan skatt)

Steg 1 är ingångslön. Uppflyttning till steg 2, 3 och 4 sker efter uppnåendet av de delmål som definierats i ISP:n motsvarande 30%, 50% och 80% av kraven för doktorsexamen. Vid avsteg från tidplanen i ISP:n ska huvudhandledaren i samråd med skolans forskarutbildningsansvarige ge skriftlig motivering. I avsaknad av tydliga, objektiva delmål i ISP:n ska uppflyttning ske efter 30%, 50% och 80% av den planerade studietiden.

Förhandlingsprotokoll doktorandstegen 2019 (pdf 72 kB)

Datum för avtalets undertecknade 2019-11-08

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Innehållsansvarig:ankie@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2020-08-13