Timlönebelopp

Timlönebelopp fr o m 2016-07-01

   
  Belopp kr/tim inkl
  12 % sem ersättning
1. Externa gästlärare (timlönen inkluderar förberedelsetid)  
Professorsundervisning 1578
Lektorsundervisning, universitetslektor, lärare med dr ex eller motsvarande kompetens inom ämnesområdet 1203
Övriga externa gästlärare 918
2. Annan extern personal  
Extern personal som anlitas för enstaka uppgifter/uppdrag 200
Extern personal med specifik kunskap som anlitas för enstaka uppgifter/uppdrag 300
3. Studerande vid KTH  
Studerande vid KTH som anlitas för specifika enstaka uppgifter/uppdrag 145
4. Service till studenter med funktionsnedsättning  
Individuellt pedagogiskt stöd, mentor 145
Anteckningshjälp 55
5. Tentamensvakt  
Tentamensvakt 130
6. Konstmodell  
Konstmodell (timlön per arbetspass om 35 min) 130
7. Feriearbetande ungdom  
Yngre än 16 år 90
16 - 18 år 100
18 år och äldre 110
   
Tillägg för tjänstgöring på obekväm arbetstid från kl. 19.00 på fredag samt lördag/söndag 40
Tillägg för övriga dagar efter 19.00 20
   

Till KTH´s kollektivavtal

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Till sidans topp