Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Timlönebelopp

Aktuella timlönebelopp

Timlönebeloppen anges i kr/tim inklusive 12 % semesterersättning.

1. Externa gästlärare (timlönen inkluderar förberedelsetid)

Professorsundervisning 1600 kr.

Lektorsundervisning, universitetslektor, lärare med dr ex eller motsvarande kompetens inom ämnesområdet 1220 kr.

Övriga externa gästlärare 920 kr.

2. Annan extern personal

Extern personal som anlitas för enstaka uppgifter/uppdrag 205 kr.

Extern personal med specifik kunskap som anlitas för enstaka uppgifter/uppdrag 305 kr.

Extern personal med unik expertkunskap som anlitas för enstaka uppgifter/uppdrag 750 kr.

3. Studerande vid KTH

Studerande vid KTH som anlitas för specifika enstaka uppgifter/uppdrag 150 kr.

4. Service till studenter med funktionsnedsättning

Individuellt pedagogiskt stöd, mentor 150 kr.

Anteckningshjälp 55 kr.

5. Tentamensvakt

Tentamensvakt 160 kr.

6. Konstmodell

Konstmodell (timlön per arbetspass om 35 min) 135 kr.

7. Feriearbetande ungdom

Yngre än 16 år 100 kr.

16 - 18 år 115 kr.

18 år och äldre 130 kr.

8. Obekväm arbetstid

Tillägg för tjänstgöring på obekväm arbetstid från kl. 19.00 på fredag samt lördag/söndag 50 kr.

Tillägg för övriga dagar efter 19.00 25 kr.

Lokala kollektivavtal

Timlönebeloppen är lokalt avtalade. Till KTH:s kollektivavtal .