Timlönebelopp

Timlönebelopp fr o m 2018-07-01

   
  Belopp kr/tim inkl
  12 % sem ersättning (2016-07-01)
1. Externa gästlärare (timlönen inkluderar förberedelsetid)  
Professorsundervisning 1600 (1578)
Lektorsundervisning, universitetslektor, lärare med dr ex eller motsvarande kompetens inom ämnesområdet 1220 (1203)
Övriga externa gästlärare 920 (918)
2. Annan extern personal  
Extern personal som anlitas för enstaka uppgifter/uppdrag 205 (200)
Extern personal med specifik kunskap som anlitas för enstaka uppgifter/uppdrag 305 (300)
3. Studerande vid KTH  
Studerande vid KTH som anlitas för specifika enstaka uppgifter/uppdrag 150 (145)
4. Service till studenter med funktionsnedsättning  
Individuellt pedagogiskt stöd, mentor 150 (145)
Anteckningshjälp 55 (55)
5. Tentamensvakt  
Tentamensvakt 160 (130)
6. Konstmodell  
Konstmodell (timlön per arbetspass om 35 min) 135 (130)
7. Feriearbetande ungdom  
Yngre än 16 år 100 ( 90)
16 - 18 år 115 (100)
18 år och äldre 130 (110)
   
Tillägg för tjänstgöring på obekväm arbetstid från kl. 19.00 på fredag samt lördag/söndag 50 (40)
Tillägg för övriga dagar efter 19.00 25 (20)
   

Till KTH´s kollektivavtal

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Innehållsansvarig:Ankie Brundin
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2018-08-27