Doctoral student salary agreement

2018-10-01

Basic salary 30% 50% 80%
29 500 30 000 32 500 34 000

Steg 1 är ingångslön. Uppflyttning till steg 2, 3 och 4 sker efter uppnåendet av de delmål som definierats i ISP:n motsvarande 30 %, 50 % och 80 % av kraven för doktorsexamen. Vid avsteg från tidplanen i ISP:n ska huvudhandledaren i samråd med skolans forskarutbildningsansvarige ge skriftlig motivering. I avsaknad av tydliga, objektiva delmål skall uppflyttning ske efter 30 %, 50 % och 80 % av den planerade studietiden.

Doctoral student salary agreement (pdf 69 kB)  only in Swedish

Date of signature 2018-11-05

Did you find this page useful?
Thank you for helping us!
Top page top