Till innehåll på sidan

Riktlinjer för anställa med timlön/arvode

Timlön utbetalas till personer som anställs per timme. Följande instruktioner är till för att informera om de regler som finns och för att underlätta hanteringen av anställningar per timme/arvodister. Vid frågor, välkomna att kontakta personalstaben, persadm@itm.kth.se!

Regler och riktlinjer

Generellt ska timlön/arvode användas sparsamt. Grundtanken är att alla ska vara tillsvidareanställda, för att alla anställda ska behandlas lika. En person som anställs som arvodist anställs enligt §5.1 lagen om anställningsskydd (1982:80).

KTH centralt reglerar kategorier timlönebelopp, som finns listade här.

Kontakta alltid personalstaben för vägledning innan arbetet utlovas och påbörjas om ni vill att personen ska:

  • Arbeta mer än 50 % under en månad eller mer
    eller
  • Mindre än 50 % men regelbundna arbetstider under en månad eller mer
    eller
  • Inte ingår i någon kategori som KTH centralt specificerar

Anställningsbekräftelse

Anställningsbekräftelse för tillfällig anställning (AB) ska finnas för varje arvodist, och ska gälla så länge personen får arbeta i Sverige. Anställningsbekräftelsen ska signeras av prefekt eller verksamhetscontroller samt arvodisten själv. Glöm inte att notera Ort och Datum för underskrift.

Enligt Anställningsbekräftelsen ska arvodisten erbjudas arbete för varje enskilt tillfälle och detta kan då göras per mail. Denna mailkorrespondens (eller liknande) ska inkomma till personalstaben i en bilaga till blanketten ”Utbetalning av timlön/ersättning”.

Att anställa en arvodist utan personnummer

Det finns tre olika scenarier:

Det tar ca 8 veckor innan ärendet är behandlat av Skatteverket. Personen kommer inte att få ett personnummer men ett samordningsnummer.

Ansökan, beslut samt ID-handling ska sedan skickas till HR, ITM.

Arvodisten kommer sedan att få ett X-nummer i HR+ tills hen får ett samordningsnummer.

Utbetalning

Timmar ska anges utifrån faktiska arbetade dagar. Dagar som följer på varandra ska anges i obruten form inom veckan, ej över månadsskifte.

Blanketterna ska ha fullständiga uppgifter om arvodistens för- och efternamn, personnummer, aktuell hemadress (inkl. postnummer och postort). Om hemadress ändras mellan uppdrag ber vi er att upplysa personalstaben om detta så att aktuella personuppgifter kan läggas in.

Blanketterna ska signeras av ekonomisk attestant.

Läs mer om utbetalning av lön

Bankuppgifter

Observera att arvodisten själv måste anmäla ett konto för utbetalning till Nordea, om hen önskar att få sin lön utbetald till konto. Detta görs via denna länk . Om Nordea saknar uppgifter sker utbetalning istället via utbetalningskort (AVI).