Till innehåll på sidan

Personal-, löne- och anställningsärenden

Rekrytering

Uppdaterad

Titel Dokument
2024-02-01 Ansökan om rekryteringstillstånd Rekryteringstillstånd KTH 240205.docx (docx 269 kB)
2017-06-02 Anställningsprofil för teknisk, administrativ och servicepersonal Anställningsprofil_T/A/S (docx 57 kB)
2022-09-05


2020-10-13
Beslut om anställning (Tenure Track och adjunkter)

Beslut om anställning TT adjunkt (docx 78 kB)

Bilaga professor omfattning och lön (docx 70 kB)

2022-09-05


2020-10-13
Skolchefs beslut om befordran till lektor

Skolchef beslut om befordran till lektor (docx 77 kB)

Bilaga överklagande befordran till lektor (docx 59 kB)

2024-02-08 Beslut om att avbryta anställningsförfarande ​ Avbryta_anställningsförfarande (docx 132 kB)
2021-05-07 Mallar för överklagan finns på annan sida

Anställningens början

Uppdaterad

Titel Dokument
2023-06-30 Anställningsavtal Anställningsavtal SVE/ENG inkl e-signatur (docx 160 kB)
2023-09-01   Så här fyller du i anställningsavtalet (docx 118 kB)
2020-10-21 Överenskommelse om anställningens innehåll (tenure track och befordran) Överenskommelse om anställningens innehåll (tenure track och befordran) (docx 54 kB)
2020-10-21 Agreement on the content of the position (tenure track and promotion) Agreement on the content of the position (tenure track and promotion) (docx 102 kB)
2024-01-12 Anställningsbekräftelse för tillfällig anställning Anställningsbekräftelse för tillfällig anställning inkl e-signatur (doc 152 kB)
2024-01-12 Employment confirmation for temporary employment Employment confirmation inkl e-sign (doc 154 kB)
2018-05-25 Anställningsavtal studentmedarbetare Anställningsavtal studentmedarbetare (doc 174 kB)
2018-05-25 Employment contract student employee Employment contract student employee (doc 143 kB)
2023-04-13 Rektors välkomstbrev till nyanställda Rektors välkomstbrev till nyanställda (pdf 121 kB)
2023-04-13 Letter to new employees from the President of KTH Letter to new employees from the President of KTH (pdf 124 kB)
2019-06-14 Checklista för arbetsplatsintroduktion av nyanställda Checklista arbetsplatsintroduktion nyanställda (doc 107 kB)
    Checklista arbetsplatsintroduktion nyanställda (pdf 106 kB)
2015-04-08 Uppföljningssamtal av rekrytering Uppföljningssamtal rekrytering (doc 80 kB)
    Uppföljningssamtal rekrytering (pdf 68 kB)

Anställningens upphörande

Uppdaterad Titel Dokument
2022-12-22 Begäran om att anställningen ska upphöra Begäran att anställning ska upphöra (docx 126 kB)
2013-03-21 Request to cease emplyment Request to cease employment (dot 285 kB)
2021-11-04 Besked och varsel provanställning upphör Besked och varsel provanst (doc 105 kB)
2021-11-04 Notification probationary employment Notification probationary employment (doc 104 kB)
2024-02-16 Besked och varsel tidsbegränsad anställning upphör Besked och varsel tidsbegränsad anställning LAS (docx 238 kB)
2024-02-16 Notification time-limited employment Notification time-limited employment LAS (doc 279 kB)
2019-11-22 Besked tidsbegränsad anställning enligt Högskoleförordningen upphör Besked tidsbegränsad anst enl högskolförordningen (docx 63 kB)
2019-11-22 Notification time-limited employment supported by Högskoleförordningen Notification time-limited empl Högskförord (doc 65 kB)
2020-10-07 Anmälan om företrädesrätt till återanställning Anmälan om företrädesrätt till återanställning (doc 76 kB)
2020-10-07 Claim to right of priority Claim to right of priority (doc 76 kB)

Ersättning/lön

Uppdaterad Titel Dokument
2023-04-12 Utbetalning av arvoden/timlön och utlägg för icke-anställda Utbetalning av arvode/timlön (docx 145 kB)
2022-01-12

Redovisning av utlägg för anställda som inte kan registrera vissa utlägg i KTH-RES

  Utlägg som kan registreras i HR-plus

Utläggsredovisning (pdf 257 kB)
2013-07-25 Försäkran lönehöjning doktorandstegen JU-FOFL.dot (dot 88 kB)
  Underlag för förslag till lönesättning JU-FOFL.pdf (pdf 57 kB)
2023-11-24 Betalningsuppgifter - Payment details Betalningsuppgifter (doc 495 kB)

Pension

Senast ändrad Titel Dokument
2010-12-03 Delpension PE-DELP.pdf (pdf 183 kB)

HR-plus och Egenrapportering

Senast ändrad Titel Dokument
2021-02-11 Beställning av roll HR-plus webb Beställning roll HR-plus (docx 59 kB)
2020-12-03 Ansökan om behörighet egenrapportering Beställning behörighet egenrapportering (pdf 250 kB)
   

Administrativt stöd

Kostförmån och representation

Senast ändrad Titel Dokument
2023-05-08 Kostförmån Kostförmån (docx 71 kB)
2020-12-10 Representation, extern Representation extern (docx 68 kB)
2020-12-10 Representation, intern (personalrepresentation) Representation intern (personalrepresentation) (docx 68 kB)

Arbetstid och bisyssla