Till innehåll på sidan

Personal-, löne- och anställningsärenden

Rekrytering

Uppdaterad

Titel Dokument
2018-09-13 Ansökan om rekryteringstillstånd för tekniska, administrativa och servicepersonal Rekryteringstillstånd (docx 71 kB)
2017-06-02 Anställningsprofil för teknisk, administrativ och servicepersonal Anställningsprofil_T/A/S (docx 57 kB)
2020-06-08 Beslut om att avbryta anställningsförfarande Avbryta_anställningsförfarande (docx 69 kB)
2018-06-26 Överlämnande av handlingar till Överklagandenämnden för högskolan Överlämnande av handlingar till Överklagandenämnden för högskolan (docx 55 kB)
2018-06-26 Beslut om att skrivelse om överklagan avvisas Beslut om att skrivelse om överklagan avvisas (docx 55 kB)
2018-06-26 Överlämnande av handlingar om avvisningsbeslut överklagas Överlämnande av handlingar om avvisningsbeslut överklagas (docx 55 kB)

Anställningens början

Uppdaterad

Titel Dokument
2020-03-03 Anställningsavtalet Anställningsavtal SVE/ENG (docx 136 kB)
2020-03-04   Så här fyller du i anställningsavtalet (docx 61 kB)
2014-10-08   Rutin till PE-ANSTAV.doc (doc 327 kB)

2019-08-22

Överenskommelse om anställningens innehåll (tenure track och befordran) Överenskommelse om anställningens innehåll (tenure track, befordran).docx (docx 53 kB)
2019-08-22

Agreement on the content of the position (tenure track and promotion)

Agreement on the content of the position (tenure track and promotion).docx (docx 55 kB)
2019-08-22 Anställningsbekräftelse för tillfällig anställning Anställningsbekräftelse för tillfällig anställning (doc 149 kB)
2019-10-08 Employment confirmation for temporary employment Employment confirmation for temporary employment (doc 111 kB)
2018-05-25 Anställningsavtal studentmedarbetare Anställningsavtal studentmedarbetare (doc 174 kB)
2018-05-25 Employment contract student employee Employment contract student employee (doc 143 kB)
2017-03-14 Rektors välkomstbrev till nyanställda Rektors välkomstbrev till nyanställda (pdf 135 kB)
2017-03-14 Letter to new employees from the President of KTH Letter to new employees from the President of KTH (pdf 131 kB)
2019-06-14 Checklista för arbetsplatsintroduktion av nyanställda Checklista arbetsplatsintroduktion nyanställda (doc 107 kB)
    Checklista arbetsplatsintroduktion nyanställda (pdf 106 kB)
2015-04-08 Uppföljningssamtal av rekrytering Uppföljningssamtal rekrytering (doc 80 kB)
    Uppföljningssamtal rekrytering (pdf 68 kB)

Anställningens upphörande

Uppdaterad Titel Dokument
2013-03-21 Begäran om att anställningen ska upphöra Begäran att anställning ska upphöra (dot 284 kB)
2013-03-21 Request to cease emplyment Request to cease employment (dot 285 kB)
2019-11-22 Besked och varsel provanställning upphör Besked och varsel provanst 191122 (doc 99 kB)
2019-11-22 Notification probationary employment Notification probationary employment (doc 100 kB)
2019-11-22 Besked och varsel tidsbegränsad anställning upphör Besked och varsel tidsbegränsad anställning LAS (doc 142 kB)
2019-11-22 Notification time-limited employment Notification time-limited employment LAS (doc 135 kB)
2019-11-22 Besked tidsbegränsad anställning enligt Högskoleförordningen upphör Besked tidsbegränsad anst enl högskolförordningen (docx 63 kB)
2019-11-22 Notification time-limited employment supported by Högskoleförordningen Notification time-limited empl Högskförord (doc 65 kB)
2019-10-03 Anmälan om företrädesrätt till återanställning Anmälan om företrädesrätt till återanställning (doc 92 kB)
2019-10-03 Claim to right of priority Claim to right of priority (doc 95 kB)

Ersättning/lön

Uppdaterad Titel Dokument
2019-10-04 Utbetalning av arvoden/timlön Utbetalning av arvode/timlön (doc 353 kB)
2020-04-24

Redovisning av utlägg för anställda som ej själva kan registrera sina utlägg i KTH-res

Utlägg som kan registreras i HR + webb (pdf 211 kB)

Utläggsredovisning (pdf 235 kB)
2013-07-25 Försäkran lönehöjning doktorandstegen JU-FOFL.dot (dot 88 kB)
  Underlag för förslag till lönesättning JU-FOFL.pdf (pdf 57 kB)
2011-09-16 Individuell handlingsplan PE-IHAP.pdf (pdf 2,0 MB)
2020-02-25 Betalningsuppgifter - Payment details Betalningsuppgifter (doc 102 kB)

Pension

Senast ändrad Titel Dokument
2010-12-03 Delpension PE-DELP.pdf (pdf 183 kB)
     

HR+

Senast ändrad Titel Dokument
2019-08-27 Ansökan om HR-Plus/webbanvändare HR webbeställning (doc 298 kB)
    Administrativt stöd

Kostförmån

Senast ändrad Titel Dokument
2018-09-13 Representation / Kostförmån EK-REPR.dot (doc 296 kB)
    EK-REPR (pdf 300 kB)
2019-12-17 Kostförmån PE-KOST 2020 (docx 57 kB)
    PE-KOST 2019 (doc 292 kB)

Arbetstid och bisyssla

Hjälpte denna sida dig?
Tack för din åsikt!
Innehållsansvarig:blankettarkivet@kth.se
Tillhör: KTH Intranät
Senast ändrad: 2020-06-08