Till innehåll på sidan

Personal-, löne- och anställningsärenden

Rekrytering

Uppdaterad

Titel Dokument
2021-09-15 Ansökan om rekryteringstillstånd för tekniska, administrativa och servicepersonal Rekryteringstillstånd (docx 89 kB)
2017-06-02 Anställningsprofil för teknisk, administrativ och servicepersonal Anställningsprofil_T/A/S (docx 57 kB)
2020-10-13 Beslut om anställning (Tenure Track och adjunkter)

Beslut om anställning TT adjunkt (docx 74 kB)

Bilaga professor omfattning och lön (docx 70 kB)

2020-10-13 Skolchefs beslut om befordran till lektor

Skolchef beslut om befordran till lektor (docx 70 kB)

Bilaga överklagande befordran till lektor (docx 59 kB)

2021-09-10 Beslut om att avbryta anställningsförfarande ​ Avbryta_anställningsförfarande (docx 69 kB)
2021-05-07 Mallar för överklagan finns på annan sida

Anställningens början

Uppdaterad

Titel Dokument
2020-11-11 Anställningsavtalet Anställningsavtal SVE/ENG (docx 136 kB)
2020-11-11   Så här fyller du i anställningsavtalet (docx 64 kB)
2014-10-08   Rutin till PE-ANSTAV.doc (doc 327 kB)

2020-10-21

Överenskommelse om anställningens innehåll (tenure track och befordran) Överenskommelse om anställningens innehåll (tenure track och befordran) (docx 54 kB)
2020-10-21

Agreement on the content of the position (tenure track and promotion)

Agreement on the content of the position (tenure track and promotion) (docx 56 kB)
2020-11-24 Anställningsbekräftelse för tillfällig anställning Anställningsbekräftelse för tillfällig anställning (doc 149 kB)
2020-11-24 Employment confirmation for temporary employment Employment confirmation for temporary employment (doc 112 kB)
2018-05-25 Anställningsavtal studentmedarbetare Anställningsavtal studentmedarbetare (doc 174 kB)
2018-05-25 Employment contract student employee Employment contract student employee (doc 143 kB)
2017-03-14 Rektors välkomstbrev till nyanställda Rektors välkomstbrev till nyanställda (pdf 135 kB)
2017-03-14 Letter to new employees from the President of KTH Letter to new employees from the President of KTH (pdf 131 kB)
2019-06-14 Checklista för arbetsplatsintroduktion av nyanställda Checklista arbetsplatsintroduktion nyanställda (doc 107 kB)
    Checklista arbetsplatsintroduktion nyanställda (pdf 106 kB)
2015-04-08 Uppföljningssamtal av rekrytering Uppföljningssamtal rekrytering (doc 80 kB)
    Uppföljningssamtal rekrytering (pdf 68 kB)

Anställningens upphörande

Uppdaterad Titel Dokument
2013-03-21 Begäran om att anställningen ska upphöra Begäran att anställning ska upphöra (dot 284 kB)
2013-03-21 Request to cease emplyment Request to cease employment (dot 285 kB)
2021-11-04 Besked och varsel provanställning upphör Besked och varsel provanst (doc 105 kB)
2021-11-04 Notification probationary employment Notification probationary employment (doc 104 kB)
2021-11-04 Besked och varsel tidsbegränsad anställning upphör Besked och varsel tidsbegränsad anställning LAS (docx 51 kB)
2021-11-04 Notification time-limited employment Notification time-limited employment LAS (doc 137 kB)
2019-11-22 Besked tidsbegränsad anställning enligt Högskoleförordningen upphör Besked tidsbegränsad anst enl högskolförordningen (docx 63 kB)
2019-11-22 Notification time-limited employment supported by Högskoleförordningen Notification time-limited empl Högskförord (doc 65 kB)
2020-10-07 Anmälan om företrädesrätt till återanställning Anmälan om företrädesrätt till återanställning (doc 76 kB)
2020-10-07 Claim to right of priority Claim to right of priority (doc 76 kB)

Ersättning/lön

Uppdaterad Titel Dokument
2021-03-23 Utbetalning av arvoden/timlön Utbetalning av arvode/timlön (doc 351 kB)
2022-01-12

Redovisning av utlägg för anställda som inte kan registrera vissa utlägg i KTH-RES och för icke-anställda Utlägg som kan registreras i HR-plus

Utläggsredovisning (pdf 257 kB)
2013-07-25 Försäkran lönehöjning doktorandstegen JU-FOFL.dot (dot 88 kB)
  Underlag för förslag till lönesättning JU-FOFL.pdf (pdf 57 kB)
2011-09-16 Individuell handlingsplan PE-IHAP.pdf (pdf 2,0 MB)
2021-04-08 Betalningsuppgifter - Payment details Betalningsuppgifter (doc 102 kB)

Pension

Senast ändrad Titel Dokument
2010-12-03 Delpension PE-DELP.pdf (pdf 183 kB)

HR-plus och Egenrapportering

Senast ändrad Titel Dokument
2021-02-11 Beställning av roll HR-plus webb Beställning roll HR-plus (docx 59 kB)
2020-12-03 Ansökan om behörighet egenrapportering Beställning behörighet egenrapportering (pdf 250 kB)
   

Administrativt stöd

Kostförmån och representation

Senast ändrad Titel Dokument
2021-04-23 Kostförmån Kostförmån (docx 80 kB)
2020-12-10 Representation, extern Representation extern (docx 68 kB)
2020-12-10 Representation, intern (personalrepresentation) Representation intern (personalrepresentation) (docx 68 kB)

Arbetstid och bisyssla