Till innehåll på sidan

Övergripande dokumentmallar

Dokumentnamn Senast ändrad Ansvarig avdelning

Beslutsmall (dotx 71 kB)

2023-01-26 Ledningskansliet
Beslutsmall för e-signering (dotx 72 kB) 2023-02-02 Ledningskansliet och IT-avdelningen
Protokollmall (dotx 79 kB) 2023-01-26 Ledningskansliet
Mötesanteckning (dotx 69 kB) 2023-01-26 Ledningskansliet

Grundmall (dotx 60 kB)

Grundmall (ENG) (dotx 61 kB)

2023-01-26

2023-01-26

Avdelningen för kommunikation och näringslivssamverkan

Brevmall (dotx 58 kB)

Brevmall (ENG) (dotx 59 kB)

2023-01-26

2023-01-26

Avdelningen för kommunikation och näringslivssamverkan
Beslutsmall för remissvar (dotx 75 kB) 2023-01-26 Ledningskansliet
Mallar för överklagan
Dokumentnamn Senast ändrad Ansvarig avdelning
Hur man överklagar beslutet (dotx 66 kB) 2023-01-26 Förvaltningsjuridik vid ledningskansliet
Mall 1 - Följebrev om överlämnande av överklagande (dotx 66 kB) 2023-01-26 Förvaltningsjuridik vid ledningskansliet
Mall 2 - Beslut om att avvisa överklagande (dotx 72 kB) 2023-01-26 Förvaltningsjuridik vid ledningskansliet
Mall 3 - Beslut om ändring efter överklagande (dotx 72 kB) 2023-01-26 Förvaltningsjuridik vid ledningskansliet