Till innehåll på sidan

Övergripande dokumentmallar

Övergripande dokumentmallar
Dokumentnamn Senast ändrad Ansvarig avdelning
Beslutsmall (dotx 73 kB) 2020-10-21 Ledningskansliet
Beslutsmall för e-signering (dotx 72 kB) 2020-10-21 Ledningskansliet och IT-avdelningen
Protokollmall (dotx 73 kB) 2020-10-21 Ledningskansliet
Mötesanteckningsmall (dotx 71 kB) 2020-10-21 Ledningskansliet
Grundmall (docx 61 kB) 2021-08-31 Avdelningen för kommunikation och näringslivssamverkan
Brevmall (docx 60 kB) 2021-08-31 Avdelningen för kommunikation och näringslivssamverkan
Beslutsmall för remissvar (dotx 76 kB) 2021-06-23 Ledningskansliet
Mallar för överklagan
Dokumentnamn Senast ändrad Ansvarig avdelning
Hur man överklagar beslutet (docx 58 kB) 2020-12-15 Förvaltningsjuridik vid ledningskansliet
Mall 1 - Följebrev om överlämnande av överklagande (docx 66 kB) 2021-05-07 Förvaltningsjuridik vid ledningskansliet
Mall 2 - Beslut om att avvisa överklagande (docx 73 kB) 2020-12-15 Förvaltningsjuridik vid ledningskansliet
Mall 3 - Beslut om ändring efter överklagande (docx 73 kB) 2020-12-15 Förvaltningsjuridik vid ledningskansliet