Till innehåll på sidan
Till KTH:s startsida Till KTH:s startsida

Övergripande dokumentmallar

På den här sidan finns KTH:s övergripande dokumentmallar.

Dokumentnamn Senast ändrad Ansvarig avdelning

Beslutsmall (dotx 126 kB)

2023-09-22 Ledningskansliet
Beslutsmall för e-signering (dotx 127 kB) 2023-09-22 Ledningskansliet och IT-avdelningen
Beslutsmall utan signering (dotx 301 kB) 2023-09-22 Ledningskansliet
Protokollmall (dotx 553 kB) 2023-09-22 Ledningskansliet
Mötesanteckning (dotx 123 kB) 2023-09-22 Ledningskansliet

Grundmall (dotx 565 kB)

2023-09-22

Kommunikationsavdelningen
Grundmall (ENG) (dotx 566 kB) 2023-09-22 Kommunikationsavdelningen

Brevmall (dotx 533 kB)

2023-09-22

Kommunikationsvdelningen 
Brevmall (ENG) (dotx 533 kB) 2023-09-22 Kommunikationsvdelningen
Beslutsmall för remissvar (dotx 131 kB) 2023-09-22 Ledningskansliet

Mallar för överklagan

Dokumentnamn Senast ändrad Ansvarig avdelning
Överklagandehänvisning (dotx 570 kB) 2023-09-22 Förvaltningsjuridik vid ledningskansliet
Mall 1 - Följebrev om överlämnande av överklagande (dotx 48 kB) 2023-09-22 Förvaltningsjuridik vid ledningskansliet
Mall 2 - Beslut om att avvisa överklagande (dotx 53 kB) 2023-09-22 Förvaltningsjuridik vid ledningskansliet
Mall 3 - Beslut om ändring efter överklagande (dotx 53 kB) 2023-09-22 Förvaltningsjuridik vid ledningskansliet