Till innehåll på sidan

Personalfrågor vid ITM-skolan

HR-enheten arbetar med strategiska personalfrågor och handlägger alla anställningsärenden, befordringsärenden, tillsättningar av högre tjänster, arbetsmiljöfrågor, jämställdhetsfrågor, stipendieärenden, granskar reseräkningar och utlägg, registrerar alla arvoden samt övrig personaladministration.

Vårt uppdrag är också att se till att skolan följer lagar och förordningar samt KTH:s riktlinjer i personalärenden.

HR Deadlines

Detta kalendarium riktar sig till anställda vid ITM-skolan och innehåller viktiga deadlines att förhålla sig till gällande underlag och annat material som skickas till HR.

Processer inom personalfrågor 

Ersättningar

Läs mer om timlön och arvode
Läs mer om utlägg
Läs mer om tjänsteresor

Observera att underlag som kommer in för nya arvodister inte hanteras till nästkommande lönekörning, utan det dröjer minst till nästföljande månad innan utbetalning sker.

I mån av tid hanteras arvoden, utlägg och reseräkningar som kommer in senare än deadline (dock senast dagen före lönekörning).

Rekrytering

Kontakta ITM:s HR-enhet vid rekrytering.

Mer om rekrytering

Hitta samtliga processer inom personal

Kontakta oss 

Hör av dig till någon av oss i HR-enheten, så försöker vi hjälpa dig! persadm@itm.kth.se

Kontaktlista till HR-enheten på ITM

Tillhör: ITM
Senast ändrad: 2021-06-15